For lite, for seint for kulturlivet

At regjeringen etter snart to år med pandemi ikke målretter og tilpasser restriksjoner til størrelsen på kulturlokaler, er for dårlig.

Oslo 20220113. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under pressekonferansen om koronasituasjonen i marmorhallen. Foto: Terje Bendiksby / NTB  Foto: Terje Bendiksby

Saken oppdateres.


Det er mye bra ved lettelsene i koronatiltak som ble presentert torsdag. Samtidig er det vanskelig å forså at kulturlivet ser ut til å være utpekt som en bransje hvor det er mindre viktig med aktivitet. Dårlig begrunnede tiltak og dimensjonering av dem gjør drift vanskeligere enn på de fleste andre områder i samfunnet.

Det er bedre at det åpnes for 200 publikummere innendørs enn 50, men at regjeringen etter snart to år med pandemi ikke målretter og tilpasser restriksjoner bedre til størrelse på lokaler og arrangement, er for dårlig. Det er stor forskjell på å ha 200 publikummere på Byscenen eller i en kinosal med plass til 450, og kun 200 i Nidarosdomen, Olavshallen eller Trondheim Spektrum.

Det er neppe vanskeligere å tilpasse maksantall til lokalets størrelse i kulturlivet enn det var i varehandelen. I Dagsnytt 18 torsdag sa assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad at hvis man skulle likebehandle alt ut fra smitterisiko, ville det få store konsekvenser. Han sa at det var en politisk vurdering å vekte ulike næringer og hensyn opp mot en helhet. Derfor blir det for enkelt når statsråder bare viser til faglige råd.

Det ser ut som om kulturministeren er smertelig klar over at regjeringen nok en gang bruker kultursektoren som salderingspost for total innretning på en tiltakspakke. I en pressemelding sier Anette Trettebergstuen (Ap) at «vi jobber med løsninger for å tilpasse antallsbegrensningene bedre til størrelsen på lokalet. Målet er at for eksempel store konsertarenaer og ishockeyhaller kan slippe inn flere».

Det er bra at det jobbes med løsninger, men etter en langvarig nedstenging av store deler av kultursektoren, er det i seneste laget. Da den danske regjeringen presenterte lettelser denne uka, kom det fram at de faglige rådene var å åpne for 350 på arrangement, mens regjeringen vedtok å åpne for inntil 500. Kompensasjonsordninger er vel og bra, men kulturlivet trenger publikum, og folk trenger kultur. De firkantede begrensningene for sektoren som regjeringen presenterte denne uka er altfor skjematiske og for dårlig begrunnet.

På forsiden nå