Adresseavisen mener

Trenger tillit til å skrive blå resept

En ny regel kan føre til at færre pasienter får medisiner på blå resept. Det er bra at regjeringen ser med kritisk blikk på den nye ordningen.

Fastleger i Trondheim reagerer sterkt på at myndighetene truer med store bøter for «slepphendt» utskriving av medisiner på blå resept.  Foto: NTB / Svanpix

Saken oppdateres.

Under den forrige regjeringen vedtok et enstemmig Storting en ny regel som betyr at leger risikerer en bot på opptil 200 000 kroner hvis de skriver ut blå resept til pasienter som ikke har krav på det.

Blå resept er avgjørende for en rekke pasienter, siden det betyr at staten tar det meste av kostnadene ved medisinen det er snakk om. Uten blå resept kunne mange fått problemer med å betale for medisin de er helt avhengige av.

Det er legene, både fastleger og sykehusleger, som vurderer i hvilke tilfeller medisiner kan skrives ut på blå resept. Riksrevisjonen har ment at det trengs strengere kontroll og klarere straffereaksjoner, noe Stortinget var enig i.

LES OGSÅ LEDEREN: Fastlegekrisen blir verre og verre

De nye reglene krever dokumentasjon på at blå resept er riktig, men i mange tilfeller må legene utøve skjønn. Hvis de ikke kan gi tydelig dokumentasjon raskt, kan de i en hektisk hverdag la være å skrive ut blå resept.

Legeforeningen reagerer kraftig. Det har også pasienter og mange fastleger gjort, blant annet i leserinnlegg i Adresseavisen. Legene mener at myndighetene bør ha tillit til at de gjør riktige vurderinger. Det kan godt være at ordningen med blå resept bør håndheves strengere. Men svaret er ikke å innføre dokumentasjonskrav som i ytterste konsekvens kan skade pasienten.

Da dagens regjering overtok, ga statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) klar beskjed om at en tillitsreform i offentlig sektor var et av regjeringens viktigste prosjekt. Han vil «gi de ansatte tid og tillit til å yte brukerne bedre tjenester».


Det betyr at regjeringen raskt må vurdere om den nye regelen kan praktiseres slik at legene fortsatt vil føle at de har tillit, også når de skriver ut medisiner på blå resept. Da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) uttalte seg om saken i Dagsnytt 18 mandag, sa hun at regjeringen vil «løse opp i floka».

Vi ser fram til at regjeringen ordner opp, slik at legene får den tilliten de trenger for å gi gode tjenester til pasientene.

På forsiden nå