Kamp for klimaet er fredsarbeid

Sterk sosial uro i utsatte områder kan gi alvorlige konsekvenser. Også for Norge.

FILE PHOTO: A wildfire that has spread to cover more than 500,000 hectares is seen in Corrientes, Argentina February 15, 2022. REUTERS/Sebastian Toba/File Photo  Foto: STRINGER

Saken oppdateres.

Er det noe de siste årene bør ha lært oss, er det at globale kriser også er våre kriser – enten det handler om koronapandemi eller krig på kontinentet. Norge går heller ikke klar av den pågående klimakatastrofen. Den ferske delrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) er en viktig påminner om at arbeid mot klimaendringer også er fredsarbeid.

Forskerne konkluderer med at klimaendringer kan få svært alvorlige konsekvenser i sårbare områder. Her bor nesten halvparten av jordas befolkning – over tre milliarder mennesker.

Områdene er ikke bare spesielt utsatt for hetebølger, stigende havnivåer, ekstremnedbør og øvrige naturkatastrofer. Fattigdom, lavt utviklingsnivå, dårlig styresett og politiske konflikter gjør det vanskelig å håndtere kriser. Resultatet kan bli sterk sosial uro, advarer blant annet Røde Kors. Krig og konflikter vil skape ringvirkninger i rikere og tryggere deler av verden. Migrasjonsstrømmene kan bli store. I kombinasjon med mer tørke og flom også i Europa, er totalbildet dystert.

Krigen i Ukraina har på nytt problematisert vår avhengighet av fossile energikilder. EU er storimportør av russisk gass. De siste dagene har prisen økt markant, kombinert med en frykt for at forsyningene vil strupes. De som peker på at norsk gass får en viktig rolle når Europa skal gjøre seg uavhengige av russisk gass, har rett. Men Norge kan uansett ikke erstatte de enorme mengdene gass Russland produserer.

Derfor synliggjør dagens situasjon nødvendigheten av å bygge ut mer fornybar kraft – både hjemme og ute. EUs klimaambisjoner er satt under press. På kort sikt kan utslippene øke, samtidig som Tyskland nå vil vurdere å forlenge bruken av kullkraft utover 2030. Sveriges energiminister Khashayar Farmanbar (S) er blant dem som sier at frigjøring fra fossil energi fortsatt er riktig strategi. Det støtter vi. Strategien er også helt prekær dersom målet er å unngå menneskelig lidelse i framtida.

På forsiden nå