Krigen må ikke få fram det verste i oss

Det er nedslående at russiske barn og unge i Norge er blitt tillagt skyld for det som utspiller seg i Ukraina.

  Foto: CHALINEE THIRASUPA

Saken oppdateres.

Krigen i Ukraina er dypt urettferdig og svært opprørende. Mennesker blir drept eller drevet på flukt. Det er forståelig at situasjonen skaper både redsel og sinne, også her hjemme. Men sinnet må ikke ramme uskyldige personer med russisk bakgrunn.

Befolkningen i Norge har i hovedsak reagert beundringsverdig i møte med krigen og ofrenes lidelser. I Trøndelag er det et stort engasjement for å hjelpe sivilbefolkningen med forsyninger av førstehjelpsutstyr og klær. Enkeltpersoner har organisert innsamlingsaksjoner, mens private bedrifter har bidratt med ressurser og planlegging.

Dette er gledelig. Et ønske om å hjelpe må gjerne kombineres med sterk fordømmelse av Putin-regimets folkerettsstridige invasjonskrig. Men det er nedslående å registrere at russiske barn og unge i Norge er blitt tillagt skyld for det som utspiller seg i Ukraina.

Norsk-russiske foreninger i både Oslo og Bodø melder om episoder med mobbing og hets i kjølvannet av krigen. En ni år gammel jente skal ha fått høre at «det er dårlig å være russer». En halvt russisk 17-åring fra Molde har måttet fjerne mellomnavnet sitt fra sosiale medier etter hatmeldinger. Ungdomsskoleelever med russisk bakgrunn har hatt vonde dager.

Voksne har et ansvar for å snakke om Vladimir Putin, Russland og krigen uten å bygge oppunder fordomsfulle fiendebilder. Det er ikke «russerne» som angriper Ukraina, men et diktatorisk regime med dårlige hensikter. «Ingen ungdommer her til lands skal klandres på nett for hva som foregår i Kreml», sier lederen for Redd Barnas arbeid i Norge.

Det bor nær 4200 norskfødte barn av foreldre fra Russland i Norge. Omtrent like mange barn har én forelder med bakgrunn fra landet. I tillegg kommer russiske innvandrerbarn og voksne, som til sammen teller 18 400 personer. Det er fullstendig uholdbart at noen av disse skal bli trakassert på grunn av sin bakgrunn.

Krigen må ikke få fram det verste i oss.

På forsiden nå