Politikerne må bli flinkere til å bestemme hvordan byen skal vokse

Bystyret sa før helga ja til to omstridte byggeprosjekt i Midtbyen. Det er viktig at sentrum utvikles, men politikerne bør ha bedre kontroll over hvordan det skjer.

På den åpne plassen mellom Royal Garden og Bakke bru planlegges det nå å bygge en kontordel som et tilbygg til hotellet.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Når du går, sykler eller kjører over Bakke bru om et par år, vil utsikten mot Olav Tryggvasons gate være helt forandret. Mellom brua og Royal Garden hotell vil det stå et seks etasjer høyt kontorbygg. Etter lengre tids uenighet om fem eller seks etasjer, sa flertallet ja til seks etasjer da saken ble endelig avgjort i bystyret torsdag.

Tomta, som er en av Midtbyens mest attraktive, trenger absolutt et nybygg. I dag er den et hull i bybildet og brukes bare til parkering og oppbevaring av konteinere. Men fem etasjer ville vært mer enn nok. Da ville nybygget harmonert med hotellet og med andre bygninger i gatekrysset. Nå vil vi i stedet få en høy vegg tett inntil Bakke bru.

Flertallet i bystyret sa også ja til en omstridt utbygging i Kongens gate, rett vest for det tidligere politihuset. Der vil det reise seg et kontorbygg, tett inntil Vår Frue Menighets aldersboliger. Eldre i 40 leiligheter vil miste mye sol og får i stedet utsikt til en vegg.

Vi er helt enige i at byen skal fortettes. Særlig Midtbyen trenger mer aktivitet, og det er fornuftig å bygge langs kollektivtraseene.

Men forskjellen på fem og seks etasjer ved siden av Royal Garden har minimal betydning for aktiviteten i Midtbyen. Det burde også vært mulig å sette strammere rammer for utbyggingen i Kongens gate, slik at ulempen for naboene ble mindre.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Et flott hotell kan havne helt i skyggen

Vi setter pris på at det politiske flertallet er blitt ivrig etter å bygge sentralt i Trondheim. Men flere saker tyder på at politikerne er temmelig defensive. De sier ofte ja til utbyggernes planer og godtar byggehøyder og omfang som saksbehandlerne i kommunen er kritiske til. Basseløkka på Buran og Midtbykvartalet er andre ferske eksempel.

Trondheim sentrum trenger vekst. Nå må de folkevalgte bli flinkere til å bestemme hvordan sentrum skal vokse.

På forsiden nå