Det trengs nye grep om bussprising

Hvis vi skal få flere til å reise kollektivt, bør prisen på enkeltbilletter senkes.

Saken oppdateres.


Det er vesentlig dyrere å reise kollektivt i Trondheim enn i landets andre større byer, viste en undersøkelse presentert i MN 24/Adresseavisen nylig. Samtidig har folks reisevaner endret seg under og som følge av pandemien. Mer bruk av hjemmekontor gjør månedskort mindre eller lite aktuelt for mange reisende. Hvis vi skal få langt flere til å reise kollektivt i de store byene, må enkeltbillettene bli rimeligere.

Kollektivselskapene i alle de større norske byene sliter etter pandemien. Flere selskap har varslet at det kan bli vanskelig å opprettholde rutetilbudet etter passasjersvikt under koronaen. Det kan gi en negativ spiral hvor det blir mye vanskeligere å nå målene i byvekstavtalene, som forutsetter at veksten i persontrafikk ikke skal føre til økt biltrafikk.

Derfor er det grunn til å tenke nytt om kollektivtrafikk og prising, slik to forskere ved Transportøkonomisk institutt, Jørgen Aarhaug og Fredrik A Gregersen, gjør i en artikkel i Avisa Oslo. Deres innspill er minst like relevant for Trondheim. De mener prisen på enkeltbilletter er problematisk høy og bidrar til å støte mange bort fra å reise kollektivt. Hvis alternative takstsystem kan gi flere passasjer og større inntekter, er det langt å foretrekke framfor å kutte i tilbudet.

Transportforskerne påpeker det paradoksale i at de det koster minst å frakte betaler mest, for enkeltbilletter. De det er dyrest å gi et tilbud til, betaler minst per reise med månedskort. Dyre enkeltbilletter gjør at såkalt tilfeldige reiser sjelden blir tatt med kollektivtransport. Prisen på enkeltbilletter gjør at det for mange virker fristende eller billigere å ta bilen. Historiske argument om at det er dyrt å selge enkeltbilletter, gjelder ikke selvbetjente løsninger. Det bør komme passasjerene til gode.

I Oslo koster en enkeltbillett ifølge forskerne tre ganger mer enn det koster å produsere reisen. I Trondheim er enkeltbilletter enda dyrere enn i hovedstaden. Når det koster 42 kroner å ta bussen fra Byåsen til Ila, er det vanskelig å få flere til å ta den. Priser og takstsystem bør tilpasses folks reisevaner og samtidig bidra til at flest mulig reiser kollektivt.

På forsiden nå