Vi har alle forutsetninger for å hjelpe

Når lokalsamfunn kaster seg rundt for å ta imot flyktninger, trenger vi at sentrale myndigheter holder tritt.

A young refugee girl smiles as she sits on a bus after fleeing the ongoing Russian invasion, outside the main train station in Lviv, Ukraine, March 12, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach  Foto: KAI PFAFFENBACH

Saken oppdateres.

I Trøndelag og ellers i landet gir kommunene klar beskjed om at de er villige til å ta imot flyktninger fra Ukraina. Nær 2,5 millioner mennesker er drevet på flukt. Vi vet ennå ikke hvor mange som kommer hit – eller når de kommer. Det er prisverdig at både privatpersoner og lokale myndigheter allerede er godt i gang med forberedelsene som kreves.

I Frøya kommune jobber de med å klargjøre kommunale tjenester og oppbemanne der det trengs, sa ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) i Politisk kvarter før helga. Kommunen har nylig flyttet brukere fra et gammelt sykehjem og inn i et nytt helsehus, samtidig som flere privatpersoner har stilt ledig husrom til disposisjon. Også andre kommuner har vedtatt å ta imot en betydelig andel flyktninger.

Samtidig er situasjonen i Ukraina uoversiktlig. Dette bidrar til at informasjonen om hvor mange som faktisk kommer til Norge, er usikker. Flere kommuner har etterspurt klare svar fra regjeringen. Det har handlet om de økonomiske og praktiske rammene, blant annet om flyktningene først må registrere seg ved mottakssenteret på Råde. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er blitt kritisert for å være «for vag og lite konkret».

Nå blir det viktig at kommunene får nok informasjon, gode svar og tydelige beskjeder. Når lokalsamfunn kaster seg rundt for å hjelpe, trenger vi at sentrale myndigheter holder tritt. Heldigvis er det tegn til endring. Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim var fornøyd etter et informasjonsmøte i kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) i forrige uke – og regjeringen har gjort det mulig for flyktninger å registrere seg flere steder i landet.

Vi vil berømme ansatte i norske kommuner, privatpersoner og lokale bedrifter som reagerer raskt og instinktivt når krigsofre trenger hjelp. Enkelte har uttrykt at dette ikke handler om økonomi. Økonomien avgjør likevel hvordan tjenestetilbudet kan utvides og oppbemannes. Flyktningene trenger ikke bare et sted å bo, men også tilbud som barnehage, skole, helsehjelp og tolk. Vi skal ta vare på dem som kommer – og har alle forutsetninger for å klare det.

På forsiden nå