Nå må studentene skjerpe seg

Studentene som vil slippe svensk og dansk på NTNU har en elendig sak.

Kreta 20131001. Butikk for turister: Et skilt ute på gaten: Jeg snakker svensk, dansk , norsk. Dette for å få flere turister til å handle i butikken hans. Caps, bagger m.m. står utstilt. Turister, turisme, suvenirer. Flagg fra landene. Språkmektig. Foto: Berit Keilen / NTB   Foto: Berit Keilen

Saken oppdateres.

Et møte i Studenttinget NTNU om språkpolitikk ved universitetet har skapt debatt i Universitetsavisa. I diskusjon om engelsk som undervisningsspråk ble studentrepresentantene bedt om å ta stilling til bruken av svensk og dansk i undervisning. At flere representanter tok til orde for at svensk og dansk ikke lenger bør likestilles med norsk som undervisningsspråk, men underordnes engelsk, tyder på at studentene har godt av å ta mer nordisk tran.

Hittil har mye av språkdebatten ved norske universitet gått på den økende bruken av engelsk i forskning og undervisning. Sånn sett fortoner det seg som et pinlig sidespor om studentene i tillegg skulle ta til orde for å begrense bruken av skandinaviske språk som ikke er norsk. I NTNUs språkpolitiske retningslinjer heter det at «svensk og dansk er likestilt med norsk som undervisningsspråk». Slik bør det fortsatt være. Nordisk samarbeid og utveksling av kunnskap på tvers av grensene er et gode, ikke et problem.

Det er også naturlig at engelsk er det primære fremmedspråket ved NTNU. Samtidig mener vi at studenter ved NTNU også for framtida må forholde seg til svensk og dansk som noe annet enn fremmedspråk. I debatten i studenttinget sa representant Iver Liberg Stieng, som studerer økonomi og administrasjon, at det for studenter i dag er lettere å forstå engelsk enn svensk og dansk.

For det første tror vi professor i nordisk språkvitenskap, Stian Hårstad, har helt rett når han sier til Universitatesavisa at studentene kanskje ikke er så flinke i engelsk som de tror. For det andre er det grunn til bekymring for den generelle språkbevisstheten og interessen for språk her til lands, både vårt eget språk og andre språk, engelsk inkludert.

Interessen for fremmedspråk er dalende i norsk skole. På universitetsnivå er heldigvis ikke bildet like entydig. Tendensen til å nedvurdere verdien av kunnskap om språk bør motarbeides, ikke stimuleres. Det regner vi med at NTNU fortsatt vil ha som språkpolitisk retningslinje, uansett hva Studenttinget måtte finne på å mene.

På forsiden nå