Adresseavisen mener

Vi må ta oss råd til å produsere mat

Krigen i Ukraina kan føre til økt matmangel og sult i verden. Norske bønder tydelige signaler om at det skal lønne seg å opprettholde matproduksjonen.

Våronn - kinakålen kommer i jorda på Frosta Aage Hagerup fv. og Ola Asklund sørger for det  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

I løpet av de neste ukene er våronna i full gang i store deler av landet. Det er nå bøndene sår korn, planter grønnsaker og setter poteter i jorda. Det som gjøres de neste ukene avgjør hvor mye mat som blir produsert i løpet av denne vekstsesongen.

Samtidig opplever norsk landbruk at kostnadene løper løpsk. Prisene på både strøm, drivstoff og gjødsel er historisk høye. I en næring med et allerede lavt inntektsnivå er det mange bønder som rett og slett spør seg om de har råd til å produsere mat i år. Den usikkerheten bør regjeringen fjerne allerede nå. Å vente med de økonomiske avklaringene til årets jordbruksforhandlinger, som avsluttes i midten av mai, kan være for sent.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har gitt bøndene en garanti om at det skal være lønnsomt å så matkorn i år. Det var et viktig signal i en tid der verdens kornkammer står i brann. Russland og Ukraina står bak en fjerdedel av verdens korneksport. Da sier det seg selv at vi må sørge for å produsere så mye matkorn som mulig på egen jord.

Hun bør gi tilsvarende signaler til resten av norsk landbruk. I tider der sult og uro truer ute i verden, må ikke økte kostnader stå i veien for at norske bønder dyrker mat på åkeren eller setter kalv på kua.

Staten verken kan eller skal kompensere for alle utgiftsøkninger som næringslivet utsettes for. Matproduksjonen står imidlertid i en særstilling. Dette handler om biologiske produksjoner der en ikke kan skru av strømmen når den er på det dyreste, eller parkere traktoren hvis dieselen koster for mye.

Krigen i Ukraina har gitt debatten om norsk matberedskap og selvforsyningsgrad ny aktualitet. Regjeringen har blant annet varslet at den vil gjeninnføre beredskapslagring av korn.

Det er et godt beredskapstiltak. Det viktigste tiltaket for norsk matsikkerhet er likevel å sørge for å opprettholde en høy, løpende matproduksjon.

På forsiden nå