Pinlig om domstolrevers

Advarslene mot en en reversering av domstolreformen kommer fra fagmiljøer over hele landet. Det vet Senterpartiet. De bør slutte å late som noe annet.

Oslo 20220304. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på pressetreff om situasjonen i Ukraina. Foto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

Saken oppdateres.

Senterpartiet elsker å hamre løs mot eksperter i Oslo, men i debatten om domstolreformen tipper argumentasjonen over i det pinlige. Justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) uttalelser i VG vitner om en regjering som er mer opptatt av å score billige retoriske poeng enn å komme med saklige motargumenter.

Stortinget vedtok i desember 2020 å reformere domstolene. 1. mai i fjor ble antall tingretter redusert fra 60 til 23. Antall rettssteder ble beholdt, og de sammenslåtte tingrettene fikk en felles ledelse. Bakgrunnen var at en rekke offentlige utvalg hadde pekt på at domstolenes struktur var lite effektiv, noe som igjen kunne svekke rettssikkerheten og føre til lange ventetider.


Adresseavisen mener:

Regjeringen må ta ansvar for usikkerheten de har skapt

Trøndelag tingrett bør bestå


Allerede i Hurdalsplattformen varslet Støre-regjeringen at reformen skulle reverseres, og forslaget er nå ute på høring. Regjeringen har møtt massiv kritikk fra flere fagmiljøer, som Domstoladministrasjonen og Barneombudet. Til VG sier Mehl at «en del sentralt plasserte toppledere i justissektoren (har) uttalt seg om dette i mediene. Og en god del sterke fagmiljøer har en ledelse i Oslo, og vi kan ikke bare lytte til dem».


Støre-regjeringen burde se fremover i stedet for å gå tilbake til slik ting var

En ny regjering har muligheten til å styre landet i en ny retning. Men når Støre-regjeringen tar omveier om symbolske reverseringer, risikerer de å kjøre seg fast i dyre og byråkratiske løsninger.


Sp-toppen har rett i at høringsrunden viser at enkelte distriktskommuner, lokale advokatforeninger og ansatte ved enkelte mindre tingretter frykter at reformen på sikt vil gjøre de mindre tingrettene til et B-lag. Men hun hopper uelegant over at den samme høringsrunden også viser stor støtte til dagens struktur - over hele landet. Alta kommune, Agder fylkeskommune, Alvdal kommune og tingrettsdommerne ved Romerike og Glåmdal tingrett er eksempler på høringsinstanser som advarer mot reversering. Domstoladministrasjonen, som ligger i Trondheim, har levert et over 50 sider langt høringssvar der de slår fast at en reversering av reformen vil svekke befolkningens rettssikkerhet. Tidligere har også øverste leder i Trøndelag tingrett, Leif Otto Østerbø, gått hardt ut mot regjeringens forslag.

- Det er et sterkt behov i Norge for å lytte mer til vanlige folk, og mindre til ekspertene, sier Mehl. Vi tror vanlige folk er mer opptatt av fornuftig pengebruk, lav saksbehandlingstid og gode fagmiljøer, enn av om tingrettene har en stedlig sjef eller ikke.

På forsiden nå