Uheldig sjonglering fra Søviknes

Dobbeltrollen kan skape et uheldig inntrykk av at politikkutforming kan kjøpes for penger.

Oslo 20210913. Terje Søviknes på Fremskrittspartiet valgvake på Hotel Bristol ved stortingsvalget 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

Saken oppdateres.

Tidligere statsråd Terje Søviknes er andre nestleder i Fremskrittspartiet. Han jobber også som konsulent for oppdrettsselskapet Eide Fjordbruk. Når Frp har arbeidet med et nytt forslag til lakseskatt, har Søviknes fungert som tilrettelegger mellom stortingsgruppa og lakseindustrien. Samtidig har han jobbet som lobbyist mot andre partier. Det er problematisk.

Søviknes innrømmer å ha hatt «to hatter», men sier han har vært åpen om dette: – Stortingspolitikerne det gjelder, har vært fullt klar over de ulike rollene jeg har hatt, uttaler han til Klassekampen. Det er bra at han er åpen om saken. Og det er heller ikke slik at norske politikere skal forbys å jobbe i det private næringsliv. Likevel er det verdt å stille spørsmål ved Søviknes' dobbeltrolle. Han sitter i ledelsen for et stort opposisjonsparti, med den naturlige kontakten med andre politikere dette innebærer. Samtidig tar han seg betalt for å påvirke de samme politikerne – også internt i eget parti.

Frp fremmer nå et forslag som oppdrettsnæringen er godt fornøyd med: Partiet foreslår å stanse innføringen av en ny formuesskatt på eldre laksekonsesjoner. På 1980- og 90-tallet delte myndighetene ut laksekonsesjoner gratis. Verdien ble satt til kroner null. Men siden 1998 har nye konsesjoner kostet mye penger og blitt skattlagt. Slik har det oppstått en urettferdighet i systemet, som også Solberg-regjeringen satte seg fore å endre. Dette har møtt motstand i bransjen. Eierne av Eide Fjordbruk understreker overfor Klassekampen at de ikke har leid inn Søviknes av «politiske grunner», men at han har en kompetanse de har manglet. I den konkrete saken om lakseskatten, har Frp-nestlederen hatt direkte kontakt med tillitsvalgte i eget parti, også representantene som har stått for den konkrete utformingen av partiets politikk på området.

Søviknes' dobbeltrolle som nestleder og konsulent kan skape et uheldig inntrykk av at politikkutforming kan kjøpes for penger. Det er underlig at Frp-leder Sylvi Listhaug ikke anerkjenner problemstillingen, spesielt i en tid der tilliten til politikere er under press.

På forsiden nå