Adresseavisen mener:

Stadig vanskeligere å få parkert

Flere må betale, men parkeringspolitikken i Trondheim kan bli mer brukervennlig.

Strid om faste kommunale P-plasser bak Rådhuset Trondheim Heltidspolitikerne og rådmannstaben parkerer gratis, mens resten av de kommuneansatte må betale parkering fra egen lomme  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.


Få saker skaper mer engasjement her i byen enn parkering i sentrum og tilliggende områder. Derfor er det ikke rart det blir debatt når det foreslås innføring av avgiftsparkering ved kommunale enheter der det er gratis å parkere i dag. Vi støtter målet om å redusere bilbruken i sentrum, men parkeringspolitikken i Trondheim kan også bli mer brukervennlig.

Grovt sett er det mange gode grunner til å innføre parkeringsavgift ved kommunale arbeidsplasser i sentrumsnære strøk. En reisevaneundersøkelse blant 2600 kommunalt ansatte i slike områder viser at over halvparten av dem som har gratis parkering, kjører til jobb. For virksomheter hvor folk jobber innen normalarbeidstid, uten turnusarbeid eller døgndrift, er det ingen grunn til å legge til rette for bilbruk ved gratis parkering.

Areal- og samferdselskomiteen foreslår å innføre avgiftsparkering i tidsrommet 08.00-14.30. Kombinert med bygging av sykkelparkering og tiltak for å få arbeidstagere til å reise kollektivt, representerer det en mild og fornuftig overgang fra indirekte støtte til bilbruk til heller å støtte mer miljø- og byvennlig transport. For de fleste av virksomhetene dette gjelder, som skoler og barnehager, bør det være helt uproblematisk å innføre avgiftsparkering.

I en tid hvor gratis parkering i sentrum og strøkene rundt er en saga blott i de fleste byer og antall parkeringsplasser i sentrum reduseres mange steder, er det samtidig mulig å gjøre parkeringssituasjonen noe mer brukervennlig.

Vi har større tro på Midtbyen enn Bente Gätzschmann, som i et intervju med Adresseavisen sier hun vil legge ned sin nisjebutikk etter syv års drift. Hun har imidlertid et godt og konstruktivt innspill om parkering, etter som gateparkeringen i byen reduseres. Med dagens teknologi burde det være mulig å informere bedre langs veiene inn til sentrum om antall ledige plasser i de ulike parkeringshusene. Å sørge for bedre og lettere bruk av de mange og ofte ledige parkeringsplassene som faktisk er i sentrum, er også god bypolitikk. At parkering er et gode som koster noe, må nok flere innstille seg på.

På forsiden nå