Helseplattformen trenger tillit

Helseplattformen skal snart innføres i Midt-Norge. Det er viktig at alle har full tillit til det nye systemet den dagen det tas i bruk.

Bilder til sak om Helseplattformen.  Foto: Jan Langhaug

Saken oppdateres.

Helseplattformen, den nye, felles pasientjournalen i Midt-Norge, er et omfattende prosjekt med en prislapp på 3,7 milliarder kroner. Systemet vil for første gang gi et felles verktøy for alle nivåer i helsetjenesten. Både kommuner, fastleger, sykehus og andre helseinstitusjoner skal få tilgang til de samme opplysningene om pasientene.

Målsetningen er at hele landet skal få et tilsvarende system under slagordet «én innbygger – én journal». Målsetningen er god, men for at den skal nås, må hele helsevesenet dra i samme retning. Det er avgjørende at de som skal bruke systemet, har tillit til det fra første dag.

Derfor er det ingen grunn til hastverk med å ta det i bruk. Det virker fornuftig at styret i første omgang har utsatt innføringen i ei uke, fra 30. april til 6. mai.

Utsettelsen har sammenheng med at det før påske ble oppdaget flere feil ved datasystemet. De alvorligste feilene skal nå være rettet, men Helseplattformens styreleder Helge Garåsen sier til Adresseavisen at det trengs ei ekstra uke, slik at systemet kan testes mer.

Tillitsvalgte for legene på St. Olavs hospital mener at det trengs enda mer tid. Etter et informasjonsmøte torsdag kveld sa to tillitsvalgte til Dagens Medisin at de krever at Helseplattformen ikke blir tatt i bruk før etter sommerferien.

LES OGSÅ: Krever utsettelse til over sommeren

Legene har gode argument. Tida fram til sommerferien går fort, og de sykehusansatte har vært gjennom en hektisk periode med opplæring i det nye systemet. De mener det er nødvendig med mer opplæring. Bemanningen på St. Olav har dessuten vært ekstra knapp de siste månedene, blant annet på grunn av pandemien.

Det er nå opp til Trondheim kommune og styret ved St. Olavs hospital å ta stilling til om de kan ta i bruk Helseplattformen 6. mai. Tidspress må aldri true pasientsikkerheten.

LES OGSÅ: Slår alarm om det de mener er elementære mangler

På forsiden nå