FILE PHOTO: The Snapchat app is seen on a smartphone in this illustration taken July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD  Foto: Dado Ruvic

Mediene må bli bedre til å nå ungdom

Nyheter er for viktig til å overlates til de eldste.


Tirsdag kom den årlige utgaven av Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse. Siden 1991 har den målt nordmenns mediebruk. Årets resultater er ikke spesielt overraskende eller dramatiske. Om vi ser på tendensen i nordmenns mediebruk over tid, blir det tydeligere at gruppen som sannsynligvis i minst grad vil lese denne teksten, verken på papir eller nett, representerer en stor utfordring for mediene. Det hjelper sjelden å klage på ungdommen, men om utviklingen fortsetter kan det også bety en utfordring for demokratiet.

Tallenes tale sammenlignet med i fjor viser at nordmenn mellom ni og 79 år på en vanlig dag brukte litt mindre tid på papiravis, nettavis, fjernsyn, radio og bøker, mens vi brukte litt mer tid på internett, serier og film, samt på lydmedier som podkast. Om vi ser på utviklingen de siste 20 åra, er nyhetsmedier med lang tradisjon, som papiravis, fjernsyn og radio, under kraftig press, mens henholdsvis gamle og nye medier som bok og nettavis holder seg ganske stabilt.

Norge blir ofte brukt som et forbilde internasjonalt for stort forbruk av nyhetsmedier og vilje til å betale for redaktørstyrt nyhetsjournalististikk. Årets tall bygger opp under dette. Stadig flere voksne betaler for nettaviser. Den største utfordringen til norske medier er å nå yngre mennesker med nyheter. Blant såkalt unge voksne, i aldersgruppen 16-24, er det stadig flere som ikke får med seg nyheter verken på radio, tv eller i nettaviser. Noen får bare med seg nyheter i sosiale medier, men hele 18 prosent i gruppen unge voksne defineres som «nyhetsunnvikere». De bruker verken tradisjonelle eller sosiale medier for å følge med på nyheter en vanlig dag.

Hittil har norsk ungdom og unge voksne stort sett vokst seg til å bli nyhetshungrige mediebrukere med alderen. Det er ikke gitt at det fortsetter helt som før. Nye vaner og ny teknologi krever nye grep, også av mediene. Snapchat og Instagram er nå de mest populære nyhetsplattformene i Norge for nordmenn mellom 16 og 19 år. Det bør vi i mediene se på som en mulighet og til inspirasjon heller enn som et problem. Nyheter er for viktig til å bli overlatt til de eldste.