Bør miste retten til å behandle

Norske pasienter har altfor dårlig vern mot at helsepersonell forgriper seg på dem. Helsetilsynet har fått klare anbefalinger som de bør følge opp raskt.

Doctor working with laptop computer and writing on paperwork. Hospital background.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

VG har i en rekke artikler kartlagt hvordan psykologen Sverre Varhaug forgrep seg på sårbare pasienter. Han ble dømt for seksuelle overgrep i 1979 og enda en gang ni år senere. Begge gangene var han tilbake i arbeid etter få år og begikk nye overgrep. Varhaug, som jobbet i Bergen, Stavanger og Oslo, ble dømt for det samme også tidlig på 2000-tallet.

Varhaug-saken er et grovt eksempel på hvordan helsepersonell kan forgripe seg på pasienter. VGs gjennomgang av saken førte til at Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte et utvalg som skulle se på denne type saker. Nå foreligger rapporten. Den er dyster lesing, særlig for helsemyndighetene.

LES OGSÅ: Førstestatsadvokaten i Trøndelag ledet arbeidet

Det er sjelden å se at et ekspertutvalg legger fram en så knusende kritikk. Utvalget skriver at Helsetilsynets reaksjon og saksbehandling ikke er tilstrekkelig når det oppstår mistanke om at helsepersonell begår overgrep. De påpeker også at det ikke er et system for at helsepersonell umiddelbart blir suspendert når det er fare for pasientsikkerheten.

Utvalget går inn for en lovendring vi støtter fullt ut. I spesielt alvorlige tilfeller bør helsepersonell for all framtid miste retten til å praktisere. De bør med andre ord ikke få tilbake autorisasjonen. Utvalget foreslår i tillegg et nasjonalt register der vi alle kan sjekke om helsepersonell har en slik autorisasjon. De vil også ha bedre samarbeid mellom helsevesenet og påtalemyndighetene.

LES OGSÅ: Lege siktet for seksuelle overgrep mot fem kvinner i Trondheim

Vi støtter i tillegg forslaget om at arbeidsgiverne bør kunne innhente politiattest for helseansatte som arbeider innenfor psykiatri og rus. På disse områdene er det ekstra mange overgrepssaker.

At helsepersonell i ulike funksjoner utnytter sin stilling til å begå overgrep mot pasienter som ofte er i en svært sårbar livssituasjon, er opprørende. Det er også kritikkverdig at helsemyndighetene ikke alltid tar mistanker om at dette skjer, på stort nok alvor. Rapporten i kjølvannet av Varberg-saken bør føre til at det raskt skjer en endring.

På forsiden nå