Trøndelag som salderingspost

Sett fra Trøndelag er revidert nasjonalbudsjett en gedigen skuffelse.

 Ocean Space Centre og Snøhetta    Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Saken oppdateres.

Det er lite framtidsrettet å utsette Ocean Space Centre(OSC) og kutte i NTNUs campusprosjekt, samtidig som regjeringen øker oljepengebruken kraftig. I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble presentert torsdag, framstår Trøndelag og store prosjekter i Midt-Norge som salderingsposter. Store kutt i flere av landsdelens prestisjeprosjekt styrker inntrykket av at nasjonale satsinger utenfor Oslo lever bedre i regjeringspartienes festtaler enn i virkeligheten.

Vi har forståelse for at krigen i Ukraina, etterdønninger av pandemitiltak, ustabil verdensøkonomi og strømkrise fordrer større omprioriteringer enn vanlig i statens budsjett for neste år. Det er selvfølgelig heller ikke slik at alle kuttene i pengebruk skjer i Trøndelag. Kostnadene til det nye regjeringskvartalet og flere store samferdselsprosjekt er også kuttet kraftig, og momsfritaket for elbiler fjernes. Summen av kuttene gjør likevel at Trøndelag kommer påfallende dårlig ut.

Kraftig kutt i NTNUs campusprosjekt var varslet på forhånd. Utsettelsen av havforskningsprosjektet Ocean Space Centre på Tyholt, som etter planen skulle ha byggestart i år, slo ned som en bombe. Ikke bare opposisjonens Erling Moe (V) tok i bruk sterke ord som «komplett skandale». Også fylkesordfører Tore O. Sandvik og ordfører Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet er sterkt kritiske til beslutningen og prosessen bak. Det framstår da også særdeles bakvendt å kutte i prosjekter knyttet til utdanning, forskning og det grønne skiftet.

Til overmål skjer utsettelsen av OSC få dager etter at regjeringen varslet en storstilt satsing på havvind. Det er et felt hvor det trengs ny teknologi og kompetanse for å skape næringer som vi skal leve av framover, slik Terje Aasland (Ap) i fjor høst uttrykte det til Teknisk Ukeblad. Uttalelsen kom da den forrige regjeringen foreslo å bevilge 6,9 milliarder til et nasjonalt havforskningssenter i verdensklasse i Trondheim. Nå er han olje- og energiminister i en regjering som foreslår å utsette et prosjektet vedtatt av Stortinget og klart for byggestart. Dermed kan hele prosjektet settes i fare. Det skjer på initiativ fra en regjering som er i ferd med å få som varemerke å gå baklengs inn i framtida - med Trøndelag på vent.

På forsiden nå