Leder mandag 13. oktober 2014

Mediepolitikkpå feil spor

Regjeringens mediepolitikk blir slaktet av en tilnærmet samlet mediebransje.

Saken oppdateres.

Midt i en historisk krevende tid for mediene, foreslår kulturminister Thorhild Widvey (H) kutt i pressestøtten, moms på papiraviser, utsetter momskutt på nett og fryser NRK-lisensen.

Tidspunktet kunne ikke vært dårligere. Heller ikke begrunnelsen for å kutte støtte, kreve moms og bremse NRK. For hensikten er et ønske om større økonomisk uavhengighet i mediebransjen, noe som også vil gi større redaksjonell uavhengighet, påpeker Widvey.

I prinsippet er hun inne på noe, men i praksis tar hun grovt feil i lys av dagens situasjon. Aviser som mottar det meste av pressestøtten, som Vårt Land, Dagsavisen, Nationen og Klassekampen, blir verken friere eller bedre av å kutte halve staben eller i verste fall legge ned. Heller ikke NRK vil nødvendigvis levere en bedre og mer uavhengig nyhetstjeneste ved å kutte kanskje 300 millioner kroner.

Kulturministeren ser helt bort fra våre lange tradisjoner for en kritisk presse, helt uavhengig av støtten staten har bidratt med. Norske aviser mottar i år nesten 310 millioner kroner i direkte støtte. Regjeringen vil kutte 50 millioner neste år. Konsernet som utgir Vårt Land og Dagsavisen mottar rundt 100 millioner i støtte, og vil miste 16 millioner. Klassekampen får redusert støtten med 6,5 millioner. For disse avisene og flere andre er forslaget dramatisk.

Det er også forslaget om for første gang i historien å pålegge papiravisene 8 prosent moms. Selv om det varsles en overgangsperiode, er moms på papiraviser før digitale løsninger er økonomisk bærekraftige, det stikk motsatte av hva mediene trenger og ber om. Bransjen ber om er at momsen på nett kuttes eller fjernes.

Kulturminister Thorhild Widvey handler mot bedre vitende. For Kulturdepartementet hun leder gir i budsjettet en god beskrivelse av medienes store utfordringer. Forslagene kan derfor bare forstås i en politisk kontekst. Men også politisk er det en provokasjon, fordi Venstre og KrF avviste kutt i pressestøtten for mindre enn ett år siden.

Mediepolitikken må baseres på virkeligheten – ikke på ideologiske kjepphester.

På forsiden nå