Leder fredag 31. oktober 2014

Villere og våtere vær

Flommene på Vestlandet viser igjen at det gjelder å ruste seg til villere, våtere og mer voldsomt vær.

Saken oppdateres.

Flåm, Lærdal og Odda er blant stedene som ble hardest rammet av de kraftige regnskyllene på Vestlandet. For mange var det dramatisk og de materielle ødeleggelsene er store. Noen opplevde at boligene deres ble revet bort av de voldsomme vannmassene. Enda flere vil aldri kunne flytte tilbake dit de bodde.

Ekstremværet på Vestlandet er en repetisjon av det vi har sett flere ganger de siste årene, at det regner så intenst at det skaper flom og ødeleggelser. I fjor høst opplevde folk i Kvam i Gudbrandsdalen vannets ødeleggelser for andre gang på kort tid. Det var i en helt annen og langt mer dramatisk skala da områder i Filippinene i Sørøst-Asia i november i fjor ble truffet av den sterkeste vinden som noensinne er målt over land.

Klimaendringer er fellesnevneren for tyfonen som rammet Filippinene og intense lokale flommer i Norge. Jorden er blitt utsatt for mer ekstremvær de siste årene, og det er hevet over tvil at årsaken til dette er globale klimaendringer. Her i landet gir det seg særlig utslag i lokale og voldsomme regnskyll. I fjor høst var det Gudbrandsdalen som ble utsatt for det ville og våte været, denne uken var det flere steder på Vestlandet. Andre steder vil bli utsatt for de samme voldsomme kreftene.

Været er det ikke mye vi kan gjøre med, men på en rekke områder kan vi som enkeltpersoner og samfunn likevel forberede oss for å begrense skadevirkningene. Været tvinger frem prioriteringer og overstyrer på mange måter politikerne. Det må blant annet brukes mer penger til flomvern og rassikring. Samfunnet må også bruke den kunnskapen vi får fra flommer og uvær som viser hvor det ikke bør bygges eller gjenoppbygges og hvilke steder som bør sikres med flomvern eller på andre måter.

Videre er det viktig at alle myndigheter, fra øverste nasjonale nivå, til den minste kommune, justerer varslingssystemer og -rutiner. Fra flere av flomstedene på Vestlandet kommer det rapporter om at god lokal kunnskap og rask handling kan ha forhindret at liv gikk tapt.

Voldsomt uvær viser at klimapolitikk ikke bare handler om tiltak for å slippe ut mindre CO2 til atmosfæren, men også hvordan vi skal håndtere virkningene av et klima i endring.

På forsiden nå