Leder mandag 10. november 2014

Trondheim rører på seg

Trondheim rører på seg i det svært følsomme spørsmålet om kommunesammenslåing med randkommunene.

Saken oppdateres.

Det kan bli oppfattet som en provokasjon i de mindre kommunene hvis Trondheim tar initiativ. På den andre siden er det mange som etterlyser signaler om hva som skal skje i trondheimsområdet, fordi det har betydning for andre konstellasjoner. I store deler av Trøndelag er det heldigvis en holdning at Trondheim må være en sterk byregion.

I forrige uke var Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) vertinne for et møte om sammenslåing med de andre ordførerne i samarbeidsorganet Trondheimsregionen, i alt ti kommuner. På møtet ble det kjent at det skal utredes hvordan innbyggerne i kommunene som eventuelt blir slått sammen med Trondheim, skal kompenseres med demokratiske tiltak.

Kommunereformen blir forsøkt solgt inn også som en demokratireform, men uten at den er det. Mange vil få større avstand til politiske beslutninger. Det er et faktum som ikke trenger innpakning og tilsløring, og som blir en utfordring både i Trondheim og i andre kommuner som slås sammen. Ett mulig tiltak for å kompensere demokratisk underskudd kan være bydelsutvalg, eller kommunedelsutvalg.

Ordet bydelsutvalg har negativ klang, fordi Trondheim fra 1979 til 2000 hadde en ordning som hadde til hensikt å bringe demokratiet nærmere velgerne. Men bydelsutvalgene og de etterfølgende bydelsrådene fungerte ikke etter hensikten. De ble supperåd og ble avskaffet. Det vil skape frustrasjon og kan dessuten kaste lange skygger over en kommunesammenslåing, hvis Trondheim igjen får en ordning med rådgivende bydelsutvalg. Det finnes andre måter å distribuere demokrati på, for eksempel slik Oslo har gjort, med bydelsutvalg som har beslutningsmakt. Men også det har sine betenkelige sider, særlig hvis det skal innføres samtidig med en kommunesammenslåing.

Norge trenger en kommunereform, og det som naturlig hører sammen bør henge sammen. Derfor bør Trondheim utvides.

Men verken innbyggerne i Klæbu eller andre steder trenger supperåd.

På forsiden nå