Leder onsdag 26. november 2014

Bytter olje mot olje og kull

Praktiske og etiske utfordringer vil stå i kø når Norge skal fylle rollen som en av verdens største investorer.

Saken oppdateres.

Statens pensjonsfond utland – Oljefondet – oppgir at fondet ved utgangen av 2013 hadde investert 2,5 milliarder kroner i gruveselskaper som utvinner kull. Når tre miljøvernorganisasjoner kommer til at fondet i realiteten er eksponert for 82 milliarder kroner i kull, skyldes det store spriket at definisjonen av en kullprodusent er ulik.

Et utvalg har vurdert om Oljefondet bør selge sine investeringer i olje, kull og gass. Innstillingen fra utvalget kommer om noen dager. Da blir det ny fart i diskusjonen om hvor oljepengene skal investeres. Et flertall på Stortinget vil kaste ut rene kullprodusenter. Regjeringen skal neste år legge frem en stortingsmelding om Oljefondet.

Når det kreves at Norge ikke skal veksle inntekter fra hydrokarboner mot verdipapirer i andre hydrokarboner, kan det betraktes som å holde seg for nesen og fornekte hvordan Norge er blitt et ufattelig rikt land. Gjennom Oljefondet er Norge verdens største aksjeinvestor. Selv om avkastningen i fondet har falt og prisen på olje har gjort det samme, vil fondet fortsette å vokse. Om ikke lenge vil Oljefondet passere 6000 milliarder kroner.

Verdien i fondet kommer fra utvinning av olje og gass, noe som har ført til at det slippes store mengder klimagasser ut i atmosfæren. Det er et faktum, og et bredt flertall står bak høyt tempo i oljeutvinningen. Det er et paradoks at Norge bytter olje og gass mot annen olje og gass, pluss kull. Årsaken er økonomisk, fordi olje og gass fortsatt utgjør en viktig del av verdensøkonomien, og Oljefondet som en stor aktør, må investere i de største og mest lønnsomme selskapene.

Så lenge Oljefondet vokser, vil det bli stadig mer utfordrende å finne gode investeringer. Oljepengene skal gi fornuftig avkastning med en akseptabel risiko, men uten å krenke for mange gode hensyn, der klima er ett av dem. Hvis Oljefondets tusentalls milliarder fortsatt skal speile situasjonen i verdensøkonomien, vil det dukke opp flere utfordringer, ikke færre.

Det er ikke enkelt å være den globale finansverdenens bjelleku, men oljemilliardene tvinger Norge til å gå foran.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå