Leder tirsdag 10. februar 2015

Omsorg med stoppeklokke

Daglig brytes forskriftene om en verdig eldreomsorg i Trondheim. For få varme hender er et grunnleggende problem.

Saken oppdateres.

«En eldreomsorg som skinner» var en gang de rødgrønnes valgløfte til befolkningen. Men ikke en gang i «utstillingsvinduet» Trondheim kan noen påstå at omsorgen for våre eldre er skinnende varm og blank. Hver eneste dag brytes forskriftene om en verdig eldreomsorg, sier ombudet for helse, omsorg og oppvekst i Trondheim, Hanne May Bruheim.

Hun beskriver en eldreomsorg preget av for lav grunnbemanning og for lite tid til å gi hver enkelt den omsorgen de har behov for. Det mangler ikke på fine målsettinger som er fastsatt i forskriften om en verdig eldreomsorg. Tilbudet skal sikre at medisinske behov blir ivaretatt og at den enkeltes rett til selvbestemmelse og egenverd blir tatt hensyn til. Den eldre skal være sikret en forsvarlig boform ut fra sine behov, variert kosthold, hjelp ved måltider, anledning til å komme ut og tid til samtale om eksistensielle spørsmål, som det heter i forskriften. Den er likestilt med en lov.

Pleierne har altfor lite tid til hver enkelt, alt går etter stoppeklokke, sier Bruheim. Da blir det ikke mye tid til eksistensielle samtaler og lufteturer utendørs. Hun mener det er langt frem til Trondheim får en eldreomsorg der de gode intensjonene er oppfylt, selv om det har skjedd mye bra i kommunen de siste årene.

Det er i dag umulig å si om Trondheim har full dekning av sykehjemsplasser, ettersom ventelistene i sektoren er avskaffet. Det er foruroligende når omsorgsombud Bruheim sier man i dag må være mye sykere enn før for å få sykehjemsplass. Mangelen på ventelister og manglende åpenhet om hva som er terskelen for å få plass, svekker innsynet i kommunens eldreosmorg. Det er uheldig.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sa i går til Adresseavisen at de rødgrønne har fokusert på å øke antall sykehjemsplasser, og her kommer det stadig nye prosjekter. Politikerne har vært mer opptatt av kvantitet enn av kvalitet i omsorgen. Ordføreren sier at hun nå vil prioritere å øke bemanningen i eldreomsorgen. Det er bra.

Her ligger nøkkelen til økt kvalitet i tjenesten.

På forsiden nå