Adresseavisens leder onsdag 16.april 2008

Uryddig bransje

Saken oppdateres.

En ung svenske omkom i januar under dykking etter kamskjell utenfor Frøya. Han hadde verken forsikring eller arbeidskontrakt med firmaet han arbeidet for. Flere forhold som er avdekket rundt kamskjelldykkingen er svært foruroligende og gir inntrykk av en uryddig bransje.

 
Plukking av kamskjell er blitt en lønnsom næring på Frøya. Hit kommer unge dykkere som lokkes av mulighetene til å tjene gode penger. Det provisjonsbaserte arbeidet kan friste til å ta sjanser og til å tøye sikkerheten for langt. Næringen har hatt et visst preg av Klondyke-stemning med en del useriøse aktører. Det er risikabelt å arbeide som dykker. Ola Hansson fra Sverige er den andre dykkeren som er omkommet i forbindelse med kamskjellplukking på Frøya. Nylig fløt en russisk dykker opp i bevisstløs tilstand, og det har tidligere skjedd flere nestenulykker. Risikoen forbundet med dykkingen gjør det ekstra viktig at arbeidsforholdene er ryddige, ansvarsforholdene klare og at det er en kultur i miljøet for å følge regelverket. Slik er det ikke i alle deler av denne næringen, ifølge Arbeidstilsynet. Selv om tilsynet har hatt tett oppfølging mot kamskjellselskapene, har det altså skjedd alvorlige ulykker.

 
Det er firmaet Atlantic Discovery som engasjerer dykkere til å lete kamskjell i sjøen rundt Frøya. Kravet er sertifikat av klasse 1. Dykkerne er ikke fast ansatt. Ifølge firmaets hjemmesider er de selvstendig næringsdrivende som arbeider på engasjement. Det er ikke ulovlig å organisere arbeidet slik, men det gir rom for uoversiktlige forhold. Daglig leder i Atlantic Discovery sier til Adresseavisen at firmaet har diskutert en felles forsikring for dykkerne, men at noen gruppelivsforsikring ikke er på plass. Han viser til at enkelte dykkere selv har private forsikringer.

 
Det fantes ikke en gang en arbeidskontrakt mellom dykkeren og firmaet, slik Arbeidsmiljøloven krever. Det virker rotete og svært lite betryggende når daglig leder sier han ikke visste at svensken var om bord i båten han dykket fra. Hanssons mor sier til Adresseavisen at firmaet fraskriver seg alt ansvar for ulykken, og at familien ikke har hørt et ord fra oppdragsgiveren. Før ulykken skal han ha omtalt forholdene på Frøya som vill vest.

 
Politiet har nå avsluttet en langvarig etterforskning etter ulykken, og det er nå opp til påtalemyndigheten å vurdere om det skal reises tiltale mot firmaet. Uansett er det all grunn for Arbeidstilsynet til å rette et nytt kritisk søkelys mot arbeidsforholdene i denne næringen. Men det er bransjen selv som har ansvar for å sørge for trygge arbeidsforhold for de som gjør den risikofylte jobben under vann.

På forsiden nå