Leder tirsdag 17. mars 2015

Arbeidskrim må straffes hardere

Seriøse selskaper sliter i konkurranse med aktører som jobber i en gråsone, jobber svart og kriminelt.

Saken oppdateres.

Mange former for useriøs virksomhet florerer i norsk arbeidsliv, noe som ikke bare rammer arbeidstakerne, men også selskapene de jobber i. De som bryter lover og regler må stoppes, og de mange som driver seriøst må få en enklere hverdag. –Vi konkurrerer mot aktører som ikke følger reglene, sa Terje Myrseth i Trondheims Malermesterlaug til Adresseavisen lørdag.

Bakgrunnen var at et av byens største malerfirma har meldt oppbud. Med 37 ansatte på seriøse vilkår var det ikke oppdrag å få. Malerselskapet Bråten og Berge møtte en vegg svært mange andre firma har stanget hodet i. Særlig innen bygg og anlegg, men også i servicenæringer som renhold, transport, overnatting, servering og uteliv er problemet stort.

Den norske modellen for hvordan arbeidslivet skal være, er på mange måter i en gråsone. LO tok et prisverdig initiativ i fjor for å rydde opp og få stoppet de useriøse. Regjeringen har delvis fulgt opp, og startet et arbeid på tvers av involverte etater i håp om få bukt med problemet. Første runde handler blant annet om å skape uro og usikkerhet, med politi ute på arbeidsplassene. Det kan være en god start.

Trolig må det få større konsekvenser å bryte loven, altså mer enn bøter. Derfor må bestemmelsene om straff skjerpes, slik regjeringen nå vurderer og slik LO har tatt til orde for. Ofte handler de alvorlige sakene om mange former for kriminalitet.

Trusselen mot arbeidslivets trygge og anstendige forhold, nedfelt i avtaleverket mellom partene og staten, må tas på alvor. –Det skal bli vanskeligere å være kjeltring og lettere å være seriøs, sa arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) nylig. Han har iverksatt prosjekter på tvers av flere fagetater. Arbeidstilsynet har fått en tydeligere rolle. Politiet og Skatteetaten, kemneren og Nav er også med. Politimester i Sør-Trøndelag, Nils Kristian Moe, sier arbeidskriminalitet gjør stadig større skade.

Politiet vil rette innsatsen særlig mot bygg og anlegg, renhold og transport. Det er bra. Arbeidskriminaliteten løses ikke over natten.

Mer politi, og mye mer enn politi, må på plass.

På forsiden nå