Leder mandag 22. juni 2015

Millioner på flukt

Ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt fra krig, vold og undertrykkelse.

Saken oppdateres.

Flyktningregnskapet som Flyktninghjelpen la frem før helgen, er nedslående lesning. I fjor var 59,5 mennesker på flukt, det var en økning på 8,3 millioner fra 2013. Etter en nedgang i antall kriger og konflikter etter den kalde krigen, er minst 15 konflikter startet eller vekket til live igjen de siste fem årene.

-For hvert andre sekund flykter et menneske fra krig og konflikt, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til Vårt Land. Den sterke økningen i antall flyktninger skyldes først og fremst konfliktene i Syria, Irak og Sør-Sudan. Konflikten i Ukraina er årsaken til at tallet på flyktninger i Europa er økt med 51 prosent det siste året.

De fleste flyktningene er internt fordrevne. Hele 38 millioner har flyktet i eget land, mens 21,3 millioner har flyktet fra hjemlandet sitt. I Syria har 12 millioner flyktet, de fleste internt i landet. Her i Europa er vi bekymret over den store strømmen av flyktninger som legger ut på desperate kryssinger av Middelhavet, men disse utgjør bare en liten andel av den store globale flukten. Fattige Jordan er det landet som mottar flest flyktninger, med 2,7 millioner.

I Norge og de andre nordiske landene kjemper sterke krefter imot at vi skal ta imot flere flyktninger. Hos oss står Fremskrittspartiet på den hardeste linjen. I Danmark gjorde Dansk Folkeparti stor fremgang i valget på sin motstand mot innvandring generelt. Det er likevel ikke slik at våre land er i ferd med å bli oversvømt av flyktninger, slik enkelte prøver å skape et inntrykk av. For eksempel utgjør asylsøknadene til Norge knapt 0,1 prosent av antall nye flyktninger i verden i fjor.

Den viktigste innsatsen er den som legges ned for å forebygge konflikt og krig, og å bidra til å bilegge konflikter. Her står verden mer maktesløse enn på svært lenge. Konfliktnivået er farlig høyt, og et uttrykk for at fredsarbeid gjennom internasjonale organisasjoner ligger nede.

Bare ved diplomati, forhandlinger og vilje til fred kan vi på lengre sikt unngå at mennesker blir nødt til å flykte fra sine hjem.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå