Politisk reklame

Saken oppdateres.

Den norske stat har tapt i striden mot TV Vest om retten til å sende politisk tv-reklame. En enstemmig kjennelse i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slår fast at det norske forbudet krenker ytringsfriheten. Det er en vurdering kulturministeren ikke liker, men bør bøye seg for.

På forsiden nå