Adresseavisens leder onsdag 24. desember 2008

Tid for solidaritet

For de fleste er det et spørsmål om å justere seg ned mot en mer nøktern pengebruk

Saken oppdateres.

- Det beste som har skjedd i år, er finanskrisen, sier administrerende direktør Sparebank 1 SMN Finn Haugan i dagens avis. Det er en uventet uttalelse fra en banksjef.

Etter en dramatisk høst preget av den internasjonale finanskrisen, kan vi benytte julefreden til å reflektere over tilværelsen. Vi i media har brukt krise-ordet langt hyppigere enn til vanlig. Det «vanlige» har i flere år vært økonomisk vekst, oppgangstider, lav arbeidsledighet, høye lønnstillegg og en forbruksfest uten sidestykke. De fleste nordmenn har opplevd stor økning i materiell velstand og levestandard.

I kjølvannet av den internasjonale finanskrisen, frykter nå mange at den økonomiske basisen i deres tilværelse kan være truet. Inngangen til julefeiringen har vært preget av stor usikkerhet om fremtiden. De som har størst grunn til engstelse, er de som har mistet arbeidet eller som står i fare for å gjøre det.

Det nye året kan komme til å by på mer spenning enn vi ønsker. Antall konkurser, oppsigelser og arbeidsledige vil øke i året som kommer. Men de fleste vil klare seg godt gjennom nedgangstidene. For flertallet er det snarere et spørsmål om å justere seg ned mot en mer nøktern pengebruk enn man har vært vant til. Fra en slik synsvinkel er det ikke vanskelig å si seg delvis enig med banksjef Haugan.

Den økonomiske nedturen viser oss skjørheten i den hemningsløse materialismen som har preget samfunnet vårt. Nå tyder mye på at mindre materialistiske verdier igjen er på fremvekst. Det kan være godt for både mennesker og miljø.

Gjennom hele oppgangstiden har vi sett et økende skille mellom den store majoritet som har det de trenger og vel så det, og en økende minoritet som faller utenfor velstandsutviklingen. Det er grunn til å frykte at gruppen som kan kalles fattige, vil øke i tiden som kommer. Signalene er allerede tydelige.

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Fattighuset forteller om en førjulstid preget av økende nød og lengre køer for matutdeling og juleservering. For mange oppleves julen som en ekskluderende høytid. Nå føles det ekstra tungt å ikke kunne henge med økonomisk og sosialt. Selv våre gode velferdsordninger kan ikke fange opp all menneskelig nød, ensomhet og utrygghet.

Derfor er det oppmuntrende at så mange vil gjøre en innsats for mennesker som trenger hjelp og støtte, gjennom økonomiske bidrag eller ved frivillig arbeid. Kirkens Bymisjon i Trondheim melder om stor pågang av frivillige til julekveldens gjestebud i Vår Frue kirke, Adresseavisens juleinnsamling slår i år alle rekorder. Det viser at solidariteten fortsatt lever.

Vi ønsker alle våre lesere en god og fredelig julehelg.

På forsiden nå