Leder lørdag 28.02. 2009

Frihet og toleranse

Saken oppdateres.

Vi er lei av å bli styrt av fordommer presset på oss av Frp. Tiden er inne for at kultur- og kirkeminister Trond Giske tar tak i de store religions- og verdispørsmålene. Han bør raskt komme opp med en redegjørelse om religionens plass i vårt samfunn. En redegjørelse for den religiøse tilstand nasjonalt og internasjonalt, tror vi kan være en naturlig måte å gjøre det på. For da kan det kanskje skje rimelig raskt.

Når lederen av landets nest størstes parti, Siv Jensen (Frp), later som om vi står overfor en snikislamisering, er det en påstand med så stor kraft at den fortjener å bli testet mot fakta og seriøs debatt. Det kan synes dramatisk med egen redegjørelse i Stortinget, men debatten går nå for fullt uten at regjeringen tar del med annet enn tabber. Hijab i politiet, pengestøtten til Frelsesarmeen og forsøket på ny blasfemipragraf, er triste eksempler.Regjeringen har ikke forstått de politiske forholdene knyttet til religion og livssyn. Bondevik-regjeringen forsøkte tross alt med sin Verdikommisjon. Den ble fullstendig latterliggjort. Men i ettertid må vi erkjenne at tanken var god. Ideen kunne ha gjort vårt samfunn mer robust for de debattene vi nå møter.

Trondheim har denne uken gjennom studentfestivalen ISFiT vist at det finnes en sterk internasjonal allianse for toleranse og fellessak. I forlengelsen av de gode ideene som er blitt luftet, tror vi Trondheims egen statsråd, Trond Giske, bør benytte anledningen til å sette dagsorden.For det er direkte trist å se hvor hjelpeløse de rødgrønne er i viktige verdisaker. De famler og vingler, ja blir til nei, uten at de later til å ha forstått noen verdens ting. Det er overraskende dårlig politisk håndverk, men ikke spesielt overraskende i lys av den rasjonelle dogmatismen som så ofte gjør seg gjeldende på venstresiden. De makter ikke å lese det religiøse språket.Norge har nå fått noen advarsler fra Europarådet om vår holdning til muslimer, fordi mye av debatten handler om vold og terrorisme. Flere politikere bruker meget negative formuleringer om innvandrere, særlig fra muslimske land. Fremskrittspartiet fronter nå en debatt som preges av forenkling og stigmatisering.

Vi liker det ikke.

Vi vil ha et klima slik det tok form på ISFiT-festivalen. Derfor mener vi kirkeministeren snart må reagere.

Forholdet mellom stat og kirke er avklart, men vi trenger en ny debatt om ytringsfrihet, religionsfrihet og toleranse. Vi er lei av å bli styrt av enkeltsaker og fordommer, presset på oss av Frp.

Staten kan ikke lenger styre religionen gjennom kirken. Statsråden må ut i åpent landskap og diskutere religion.

Vi vil forsvare trosfriheten – uten at andre menneskeretter krenkes.

 
På forsiden nå