Leder torsdag 12.03. 2009

Elendige røde kapitalister

Saken oppdateres.

Blodrøde tall viser forvaltningen av oljefondet i kriseåret 2008. Alt som er vunnet i form av avkastning gjennom fondets ti år lange historie, er borte – og vel så det. Tidenes verste årsresultat er et verditap på ufattelige 633 milliarder kroner. Finansminister Kristin Halvorsen (SV) er ansvarlig for den elendigste kapitalisme. Hun har gått på en smell som gir internasjonal gjenlyd, etter at hun for to år siden fikk på plass en kjempesatsning med oljepenger på aksjer og børser verden over.

Verditapene er så gigantiske at vi er bekymret for Oljefondets troverdighet fremover. For det vi nå ser er jo ikke slutten på en nedgangskonjunktur. Det er starten. Velgernes vilje til å sette enda mer penger inn i oljefondet blir ikke akkurat større etter at mer enn hele avkastningen de siste ti årene er spilt bort. Mange har nå fått gullkantede argumenter for å bruke oljepengene annerledes – for eksempel til infrastruktur og forskning her i landet.

Men de nærmeste årene blir det enda mer umulig enn det har vært. For den såkalte handlingsregelen, som regulerer bruken av oljepenger i Norge, er i realiteten skutt ned. Den forutsetter en realavkastning over tid på fire prosent. Sentralbanksjef Svein Gjedrem kunne i går dokumentere at netto årlig realavkastning er beregnet til én prosent.

Etter de siste krisepakkene vil regjeringen i år bruke mer enn handlingsregelen tilsier, omtrent 5,2 prosent som gir 120 milliarder kroner. Det er altså omtrent fem ganger så mye som de faktiske tallene gir grunnlag for. Fortsetter den lave avkastningen fra oljefondet fremover, blir det ikke mye gull og grønne skoger. Finansministerens budsjetter vil sprekke så det suser.

Vi synes ikke katastrofetallene for Oljefondet gir noen grunn til å kritisere Norges Bank og forvalterne etter at de faktisk har strammet opp systemet. Stort sett har de levert som bestilt. Staten har forholdsvis mye større tap på sitt direkte eierskap i næringslivet her hjemme, og gjennom Folketrygdfondet. Tallene blir ikke så store som i Oljefondet, men det handler om et par hundre milliarder. I sum har dermed den norske stats¿kapitalismen et verditap på 1000 milliarder kroner siste året. Det er mer enn et helt statsbudsjett.

Vi skjønner at vi lever i et rikt land når så store verdier kan søles bort uten at noen stilles til ansvar. Mange finner trøst i at verdiene kommer tilbake når verdensøkonomien går opp igjen. Men ingen vet når det kan skje, eller hvordan kapital¿ismen ser ut i den andre enden av denne krisen. 
På forsiden nå