Leder mandag 30.03.2009

Med kurs mot Soria Moria II

Saken oppdateres.

Et samlet Sp går inn i valgkampen med et nytt Soria Moria som mål. Senterpartiet er svært fornøyd med det de har oppnådd i regjeringssamarbeidet. Sp vil gjøre Norge enda grønnere hvis de får en ny sjanse i regjering.

Senterpartiet går enstemmig til valg med en gjennomført grønn linje. Et grønt næringsliv, grønne arbeidsplasser, grønn samferdsel, og en god skole og god omsorg der folk bor, er hovedmålene i programmet. Fornybarhet var ordet som oftest gikk igjen fra talerstolen.

Vi registrerer med tilfredshet olje- og energiminister Terje Riis-Johansens løfter om å få fart i arbeidet med å styrke kraftnettet og fjerne hindringer for ukontroversielle vindkraftverk i Midt-Norge. Det er på høy tid. Til nå har den rødgrønne regjeringen ikke tatt effektive tak for å løse kraftkrisen i vår region. Vi er også fornøyd med at Senterpartiet henter frem sine gamle løfter om å gjøre Nidaros til kirkehovedstad, og i tillegg arbeide for at kirkens nye preses lokaliseres her.

Det er liten tvil om at det pragmatiske Senterpartiet trives svært godt i regjering, selv om de ikke har fått gjennomslag for alle sine saker. Det er den nye og sterke satsningen på vei og bane gjennom nasjonal transportplan partiet er særlig fornøyd med.

Programmet som ble vedtatt i går, er grunnlaget for et eventuelt forlenget regjeringssamarbeid etter valget. EU-saken er ikke diskutabel, men ellers er partiet åpen for forhandlinger på flere områder. I det viktige spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, begrenser Sp seg til en fredning for neste periode.

Liv Signe Navarsete har et samlet parti med seg når hun går inn i valgkampen. Hun har fremstått som tydelig, energisk og engasjert under landsmøtet. Mens hun har profilert seg som en dyktig samferdselsminister, har hun ikke på samme måte markert seg som en bredt engasjert partileder. Hun er kommet styrket ut av landsmøtet. Det som kan bidra til å svekke henne, kan være hennes temperament. Den måten hun gikk til personangrep på Ola Borten Moe etter hans kronikk om SV-staten, var en ubetenksom overreaksjon av en type hun ikke bør gjenta.

Navarsete har ikke hatt utpreget velgertekke. De siste meningsmålingene har vist fem-tallet, mens partiet fikk 6,5 prosent av stemmene ved valget i 2005. Sp trenger et solid løft blant velgerne skal det stå sterkt rustet i eventuelle nye regjeringsforhandlinger.

 
På forsiden nå