Leder, lørdag 12. juni 2010

Et sykehus verdt å feire

Kong Harald foretar i dag den offisielle åpning av «nye» St. Olavs Hospital. Midt-Norge har fått et av Europas mest moderne sykehus. Det er vel verdt en storstilt feiring.

Saken oppdateres.

Når også Kunnskapssenteret står ferdig i 2013, er en lang og tidvis konfliktfylt prosess avsluttet. St. Olavs Hospital er et av de største byggeprosjektene i fastlands-Norge de siste tiårene, og har til sammen kostet 12 milliarder kroner. Det nye sykehusområdet på Øya fremstår allerede før høyblokka er revet, som en arkitektonisk meget vellykket helhet ned mot Nidelven.

Et opphold på nye St. Olavs er en ganske annerledes opplevelse enn i det gamle sykehuset. Rom med mange senger er historie, det samme er lange korridorer fylt med senger bak skjermbrett. I dag har pasientene enkeltrom med egen pc og bad som de deler med bare én annen pasient. Korridorene eksisterer fortsatt, men de fremstår mer som «oaser av fred og omsorg» enn et «løst kontrollert kaos», slik tre leger nylig beskrev det i en kronikk her i avisen.

Helsebygg Midt-Norge, som har stått for utbyggingen, har utført sine oppgaver med stor dyktighet. St. Olavs Hospital er et av svært få offentlige byggeprosjekt som er gjennomført uten økonomiske overskridelser eller forsinkelser. Det er blitt et topp moderne universitetssykehus for hele Midt-Norge.

De ytre rammene for et sykehus som setter pasientene i sentrum, er så absolutt til stede. Men det er mange skjær i sjøen. Det mest krevende heter fortsatt økonomi. Eierne, det vil si staten, krever balanse i regnskapene. Sykehuset har vært gjennom tøffe innsparinger. Utfordringene blir ikke mindre når utgiftene til nybygget skal betales.

Den opprinnelige modellen med selvstendige sentre er modifisert. Den er likevel mer kostnadsdrivende og byr på større logistikkproblemer enn et mer kompakt sykehus, noe mange leger stadig beklager. Men tiden for omkamper bør nå være forbi.

Det nye sykehuset har færre sengeplasser enn det gamle. Det er en bevisst strategi, man ønsker overgang til mer poliklinisk behandling. Men flere avdelinger sliter med plassproblemer, også fordi det ikke lenger er mulig å legge pasienter i korridorene.

Sykehuset er til for pasientenes skyld. For dem er det kvaliteten på behandling, pleie og omsorg som er avgjørende. Her har St. Olavs fortsatt mye å hente. Ventetiden for behandling er i gjennomsnitt nesten 100 dager, tidsfrister overholdes ikke, og en stor del av planlagte operasjoner blir avlyst. Alle parter har en stor jobb å gjøre før sykehuset har nådd sine kvalitetsmål.

I går la administrasjonen for Helse Midt-Norge frem sin sykehusstrategi frem mot 2020. St. Olavs Hospital vil også møte krav om kontinuerlig omstilling og endring. Men sykehuset er fortsatt juvelen i den midtnorske helsekronen.

Den har bare én vesentlig mangel: Psykiatrisenteret. Først når det er realisert, er St. Olavs et komplett sykehus. 
På forsiden nå