Leder, lørdag 12. juni 2010

Et sykehus verdt å feire

Kong Harald foretar i dag den offisielle åpning av «nye» St. Olavs Hospital. Midt-Norge har fått et av Europas mest moderne sykehus. Det er vel verdt en storstilt feiring.

  Foto: JENS PETTER SØRAA

Når også Kunnskapssenteret står ferdig i 2013, er en lang og tidvis konfliktfylt prosess avsluttet. St. Olavs Hospital er et av de største byggeprosjektene i fastlands-Norge de siste tiårene, og har til sammen kostet 12 milliarder kroner. Det nye sykehusområdet på Øya fremstår allerede før høyblokka er revet, som en arkitektonisk meget vellykket helhet ned mot Nidelven.