Leder, lørdag 9. april 2011

Ingen diskusjon om Oljefondet

Det bekymrer oss at det ikke er klima for å diskutere hvordan oljeformuen kan brukes til å legge grunnlag for fremtidig verdiskaping.

Saken oppdateres.

I mai er det 15 år siden staten gjorde det første innskuddet i Oljefondet, som offisielt heter Statens pensjonsfond utland. Fondet har vært en større suksess enn noen kunne ane. Handlingsregelen, som kom fem år etter fondet, har sikret en fornuftig balanse mellom hvor mye av oljeinntektene som sprøytes direkte inn statsbudsjettet og hvor mye som skal investeres i utenlandske verdipapirer.

Oljefondet er nå verdt over 3000 milliarder kroner. Prognosene for årene fremover viser at fondet vil vokse kraftig. Men det er stor usikkerhet om hvor stor veksten vil bli. Under gitte betingelser kan fondet i 2030 være på 19556 milliarder kroner, målt i 2011-verdi. Det viser beregninger fra Finansdepartementet.

Tallene er så formidable at de er ikke til å forstå. Det er heller ikke lett å skjønne hvorfor det er umulig å få en debatt om hvordan oljeformuen skal brukes. Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) la i går frem regjeringens melding om forvaltningen av Oljefondet for 2010. Johnsen har god grunn til å glede seg over resultatene. Men fra regjeringen er det tyst som i graven når det spørres om det kanskje kan være fornuftig å bruke bare litt av oljeformuen på en annen måte.

Regjeringen sier igjen nei til å styre litt av pengestrømmen mot investeringer i infrastruktur i utlandet. Spørsmålet blir i det minste løpende vurdert. Det er mer enn man kan si om infrastruktur innenlands. Det er signalisert et betydelig, og helt nødvendig, løft for veivedlikehold. Men regjeringen var motvillig til å utrede høyhastighetstog, og den vil ikke øke bevilgningene til forskning.

Skal Sigbjørn Johnsen & Co. sikre at det også i fremtiden er skatteinntekter og verdiskaping nok til å betale for en stor offentlig sektor, haster det med å legge grunnlaget for det Norge skal leve av når olje- og gassinntektene går ned. God infrastruktur er et viktig grunnlag for verdiskaping. Norge har et stort behov for bedre jernbaner og veier. Vi kan også skaffe oss en kunnskapsbasert verdiskaping som resten av verden vil misunne oss lenge etter at den siste oljebrønnen er plugget igjen.

Inflasjonsspøkelset blir gjerne brukt som trumfkort for å avskjære diskusjoner om løssluppen pengebruk. Men med dagens økonomiske virkelighet, og mangelen på visjoner i regjeringen, er Norge nærmere trusselen om å spare seg til fant, enn å bli rammet av ødeleggende inflasjon.

 
 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå