Sør-Trøndelag mot Israel

Fylkespolitikerne i Sør-Trøndelag har gjort et oppsiktsvekkende vedtak om boikott av Israel.

Saken oppdateres.

Vedtaket er enestående her i landet, og representerer også en sjeldenhet internasjonalt. For politikere i fylker eller regioner ser det ikke som sin oppgave å drive utenrikspolitikk. Boikottvedtaket i Sør-Trøndelag er i samsvar med et landsmøtevedtak i SV, og i tråd med en landsomfattende kampanje SV vil starte i januar. For øvrig er vedtaket et dramatisk brudd med den utenrikspolitiske linjen Norge har ført gjennom flere tiår. Denne linjen har som grunnleggende forutsetning at norske aksjoner overfor andre land skal være hjemlet i FN-vedtak. Det var for eksempel den mest sentrale begrunnelsen for at Norge sa nei til krigen mot Irak.

I en kommentar sammenligner RV-representant i Sør-Trøndelag, Torill Skjærseth, boikott av Israel med boikotten mot apartheidregimet i Sør-Afrika. Men hun har glemt hvorfor den aksjonen ble vellykket. Det var ikke fordi en fylkeskommune eller et enkelt land vedtok boikott, men fordi en hel verden og FN sluttet opp om aksjonen. I dag er det bare USA som holder gående boikottaksjoner uten FNs støtte mot land de ikke liker. Boikottvedtaket i Sør-Trøndelag er derfor intet fyrtårn for den radikale venstresiden. Det er en markering av å ha havnet i dårlig selskap med president Bush, som sørger for våpenforsyningene til Israel.

Kritikken mot Israels okkupasjon samler i dag bred politisk enighet både nasjonalt og internasjonalt. Og den er solid forankret både i folkeretten, i inngåtte avtaler og i FN-resolusjoner. Kritikken rammer også muren Israel bygger, og som domstolen i Haag har kjent i strid med folkeretten. Men det betyr ikke at boikott er et virkemiddel for å få den tidligere fredsprosessen på sporet igjen. Tvert imot har den rødgrønne regjeringen valgt å forsterke vår lange linje for fred i Midtøsten. I Soria Moria-erklæringen heter det at Norge skal være en tydelig fredsnasjon, som skal bidra til å forebygge, dempe og løse konflikter. Boikott er det stikk motsatte. Derfor har utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ettertrykkelig slått fast at boikott ikke er regjeringens linje. Begrunnelsen er meget enkel: Det bidrar ikke i arbeidet for å gjenreise fredsprosessen. I det arbeidet har Norge gjennom en årrekke lagt stor vekt på dialog med begge de stridende parter. Det la i sin tid grunnlaget for Oslo-avtalen, som resulterte i Fredsprisen, også til begge parter.

På denne bakgrunn vil vi oppfordre fylkespolitikerne i Sør-Trøndelag til å tenke gjennom boikottvedtaket sitt en gang til. Selv om vedtaket i beste fall er en demonstrasjon, viser det frem fylkespolitikere på ville veier.

På forsiden nå