Leder lørdag 17. november 2012

Alvorlig for barnevernet

Det er dessverre ikke bare kommunene som mangler kompetanse når det gjelder barnevern.

Saken oppdateres.

Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) krever at kommunene satser mer på barnevernet. Hun mener det er viljen det står på, og at lokalpolitikerne ikke følger opp overfor denne sårbare gruppen fordi den ikke er like synlig som andre.

Adresseavisen har den siste tiden omtalt flere saker som viser at barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep i eget hjem ikke får den hjelp de skal ha. I Nord-Trøndelag brytes tidsfristen for undersøkelse i én av tre saker. Dette er alarmerende og krever reaksjoner.

Men det viktigste er selvsagt å få barnevernet til å fungere. Vi vet ikke hva som er årsakene til at det svikter i Nord-Trøndelag og andre steder. Barneministeren har nok rett i at barnevernet i kommunene ikke er robust nok. Men om dette skyldes mangel på penger, mangel på faglige ressurser eller mangel på styring og prioritering, vet vi mindre om. Både Riksrevisjonen og en utredning fra Rambøll peker på at dagens barnevernsmodell er preget av kunnskapsløshet. Faglig svikt er ikke bare et problem ute i kommunene, det går helt opp til departementet.

Thorkildsen bruker Alvdal-saken som eksempel på hvor galt det kan gå i små kommuner, når det er for få fagstillinger, mye gjennomtrekk og habilitetsproblemer. Hun vil svare på dette med å lovfeste kommunenes plikt til å tilby forsvarlige tjenester.

Vi tror hun begynner i feil ende. De siste årene har mye av den nasjonale satsingen bestått i å bygge opp Bufetat (barne-, ungdoms- og familieetaten). Dette har selvsagt gått utover rekrutteringen av kvalifiserte til førstelinjetjenesten. Det er naturlig at stillingene som er best betalt og fremstår som mer prestisjefylte trekker til seg de dyktige. Men situasjonen burde vært snudd på hodet. Det å jobbe med og for barn ute i kommunene er alltid det viktigste.

Over nyttår skal barneministeren levere en stortingsmelding om barnevernet. Inga Marte Thorkildsen er barneminister nummer fem på syv år. De har alle lovet å virkelig satse på barnevernet, men situasjonen er fremdeles uholdbar. Vi forventer noe mer av Thorkildsen enn at hun skylder på kommunene og kaller det «satsing» når det bygges opp nytt byråkrati.

På forsiden nå