Leder mandag 19. november 2012

Feil diagnose av sykehusene

Det er for lettvint å tro at problemene i sykehussektoren blir løst hvis man legger ned helseforetakene.

Saken oppdateres.

Hvis det blir regjeringsskifte til høsten, vil de regionale helseforetakene være historie om fem år, sa lederen av Stortingets helsekomité, Høyres Bent Høie, nylig til Aftenposten. Motstanden mot dagens organisering av spesialisthelsetjenesten er sterk i partiene på Stortinget, unntatt Arbeiderpartiet.

Sykehusreformen fra 2002 la grunnen for foretaksmodellen. I dag arrangerer arbeidsgiverorganisasjonen Spekter konferanse for å markere at det er gått ti år siden reformen ble satt ut i livet. Eierskap til sykehusene ble overført fra 19 fylkeskommuner til staten. Det ble opprettet fem regionale helseforetak med ansvar for alle sykehusene i regionene. I dag er de fem blitt fire, etter at to foretak ble slått sammen til det nå så skandaleombruste Helse Sør-Øst.

Hensikten var å skape et likeverdig tilbud til pasienter over hele landet. Profesjonelle styrer i de regionale helseforetakene skulle ha ansvar for den økonomistyringen og helhetstenkningen som manglet under fylkeskommunalt regime. Det ble et demokratisk underskudd i foretaksstyrene, noe som ble rettet opp ved at politikerne nå utgjør styreflertallet.

Et ankepunkt mot foretaksmodellen er at den har ført til et stort og kostbart byråkrati. Unødig byråkratisering må kunne reduseres uten at man river ned hele organisasjonen. Et nasjonalt direktorat er Høyres alternativ til de regionale foretakene, mens KrF vil ha mer lokal styring av sykehusene. Vi tror ingen av disse løsningene alene vil være noen forbedring. Dagens foretaksmodell kan ivareta både behovet for helhet og oversikt, og regional styring av sykehusutviklingen.

Vi tror mye av kritikken av helseforetakene er farget av fakkeltog mot sykehusnedleggelser, nedskjæringer og omstillinger. Mye av dette er prosesser som ville ha tvunget seg frem uavhengig av styringsmodell. Med unntak av Helse Sør-Øst, fremstår de regionale helseforetakene i dag som veldrevne organisasjoner med god kontroll over økonomien, til tross for at mange opplever at de er underfinansiert.

Skal medisinen mot skavanker fungere, må diagnosen være riktig stilt. Det er den ikke i behandlingen av helseforetakene.

På forsiden nå