Leder tirsdag 22. januar 2013

Akutt behov for akuttbygg

Det er en skam at psykisk syke pasienter i Midt-Norge har måttet betale prisen for årelange unnlatelsessynder.

Saken oppdateres.

Historien om psykiatrien, særlig i Sør-Trøndelag, har vært en lang historie om forsømmelser i flere årtier, helt fra den gang behandlingen var spredt på flere store, gammeldagse asyl. Østmarka sykehus, som i dag er en avdeling under St. Olavs Hospital, er det siste av disse gamle anleggene. Her er psykisk syke mennesker henvist til dårlige behandlingsforhold i nedslitte bygninger.

Psykiatrien har stadig måttet vike plass for andre prosjekter på prioriteringslistene. Det største politiske sviket mot denne pasientgruppen, er løftene om et nytt psykiatribygg på Øya. Når alle byggetrinn ved det flotte St. Olavs Hospital snart er ferdige, har vi fortsatt et sykehus som bare har plass til somatiske pasienter. Dermed er St. Olavs ennå ikke et fullverdig universitetssykehus.

Ledelsen ved sykehuset har innsett at noe må gjøres. Styret vedtok for snart et år siden å reise et nytt akuttbygg på Østmarka. Det er beregnet å koste 230 millioner kroner, en investering som vil betale seg løpet av få år. I et nytt bygg kan behandlingen drives på en mer rasjonell og økonomisk måte enn i dagens anlegg.

Men dette får sykehuset ikke lov til, på grunn av rigide bestemmelser om låneopptak til investeringer. Nå ligger ballen hos styret i Helse Midt-Norge. Der har de ennå ikke tatt seg bryet med å svare på vedtaket. Et nytt psykiatrisk akuttbygg på Østmarka ligger ikke inne i det regionale helseforetakets langtidsplaner. Der er nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal på førsteplass. Hvor dette sykehuset skal ligge, er ikke klart før de to gamle fogderiene har kranglet seg ferdig. Det kan ta tid.

I mellomtiden risikerer psykiatrien ved universitetssykehuset nok en gang å bli skutt ut i det blå. Styret i Helse Midt-Norge skal i løpet av våren lage en ny investeringsplan. Der må det være mulig å finne plass for en moderat investering til nybygg på Østmarka, i anstendighetens navn. 

De psykiatriske pasientene i vår region har ventet mer enn lenge nok.   

På forsiden nå