Leder torsdag 8. august 2013

Mørkt i tunnelene

Brannen i Gudvangatunnelen avdekker alvorlig svikt i beredskap og sikkerhet i norske tunneler.

Saken oppdateres.

Bilbrannen som fylte landets nest lengste tunnel med tykk røyk, kunne ha endt langt verre. Til alt hell var det ingen som mistet livet. Men over 80 mennesker måtte sendes til sykehus for tildels alvorlige skader, og mange sitter igjen med dramatiske erfaringer.

Da brannen startet, fungerte ikke nødsambandet i hele tunnelen. Brannmannskapene måtte bruke mobil og walkietalkie under redningsarbeidet. Utbyggingen av et digitalt nødnett ble vedtatt allerede i 1998, men arbeidet kom ikke i gang før i 2011. Det vil ikke være ferdig før mot slutten av 2014. Bare 200 av tunnelene på norske riksveier oppfyller kravene til å få det nye nettet. I Trøndelag vil 19 av 60 tunneler få digitalt nødnett.

Det mangler også rømningsveier, lys, nødlys og ventilasjon i en stor del av tunnelene, særlig de som er av eldre dato. VG skriver at ingen av de ti lengste tunnelene i landet har rømningsveier. Det kan i verste fall gjøre dem til dødsfeller trafikantene ikke kan slippe ut av. Ulykken på Vestlandet bør føre til en bred gjennomgang av sikkerheten i norske tunneler.

Norges branntekniske laboratorium (NBL) ved Sintef har flere ganger advart om mangelfull sikkerhet i våre tunneler, og har særlig pekt på de mulig dramatiske konsekvensene ved nettopp brann. Både bilist- og transportorganisasjonene er bekymret over manglene i sikkerhet og beredskap i tunnelene. Det blir ikke satt av nok ressurser til vedlikehold og løpende oppgraderinger av tunnelene, påpeker de.

Statens vegvesen har beregnet at det trengs sju milliarder kroner for å oppfylle sikkerhetskravene i de lengste tunnelene frem til 2019. Oppgraderingen vil ikke automatisk omfatte eldre tunneler som ble bygget før det ble gitt nye krav om tunnelsikkerhet i 2007. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av riksveiene og tunnelene der. Men pengene kommer fra staten.

Gjørvkommisjonen fortalte oss at den politiske viljen og evnen til å prioritere beredskap og sikkerhet lenge har vært mangelfull. Brannen i tunnelen viste oss igjen hva som kan skje når beredskapen er for dårlig og sikkerheten svikter.

På forsiden nå