Leder torsdag 29. august 2013

Eldreomsorgen skinner ikke

Mangel på faglærte er et av de største problemene i eldreomsorgen, og kan ikke løses ved økte bevilgninger alene.

Saken oppdateres.

Bare én av fire ansatte ved sykehjemmene i Trondheim er høyskoleutdannet. Enhetslederne ved de kommunale sykehjemmene strever med å med å skaffe tilstrekkelig faglært arbeidskraft, viser en rundspørring Adresseavisen har gjennomført blant enhetslederne.

Mange av oppgavene ved sykehjemmene må derfor utføres av ufaglærte. Enhetslederne sier at bemanningen generelt oppleves som for lav, at de har for få sykepleiere og at økonomien er meget stram. Dette gir de ansatte tøffe arbeidsdager, mens pasientene ikke alltid får den pleie og omsorg de bør ha. Situasjonen er neppe spesiell for Trondheim.

Adresseavisen har i sommer hatt flere reportasjer om uverdige forhold og hendelser ved sykehjem i Trondheim. Årsakene spenner fra ren menneskelig svikt, rutiner som ikke er fulgt, til dårlig ledelse og organisering. Det hele koker oftest ned til et spørsmål om bemanning. Men det er ikke nok å telle hender, slik politikere helst gjør. Det er viktig å ha medarbeidere som er kvalifisert og som i tillegg har tid nok til å utføre jobben i tråd med faglige og etiske standarder. Slik er det ikke alltid.

Nå kappes politikerne igjen om å gi de fagreste løftene før valget. Arbeiderpartiets listetopper i Sør-Trøndelag vil prioritere eldreomsorgen høyest og lover 960 nye stillinger til fylket de neste fire årene. Det vil komme vel med, hvis det blir noe av, men det løser ikke alle problemer.

De rødgrønne har i gjennomføringen av samhandlingsreformen selv bidratt til å forsterke bemanningsproblemene i sykehjemmene. De pasientene som nå skrives ut til fra sykehusene til sykehjem, er ofte sykere og trenger mer spesialbehandling enn tidligere. Reformen ble innført uten at forutsetningene var på plass. Det gir seg nå utslag i blant annet mangel på sykepleiere ute i kommunene.

Det må tas skikkelig tak i utdanning og rekruttering av fagfolk, og det er mye å hente på bedre organisering, ledelse og kultur ved sykehjemmene. Skal det skinne av eldreomsorgen, må det handle både om kvalitet og kvantitet.

På forsiden nå