Leder onsdag 11. desember 2013

Frelsesarmeen i homotrøbbel

Reaksjonen fra Rosenborg Ballklub bør være en tankevekker for Frelsesarmeen og andre som ikke aksepterer homofile.

Saken oppdateres.

Det er bredt akseptert at det ikke skal skje diskriminering på bakgrunn av rase, religion, kjønn og seksuell legning. Frelsesarmeen i Kristiansund nekter å gi tillitsverv til en homofil fordi han har en samboer av samme kjønn. Forbudet mot diskriminering strammes inn 1. januar i en ny lov om diskriminering for seksuell legning, men fortsatt vil forkynnende virksomhet ha lov til å diskriminere.

Uavhengig av juridiske fortolkninger, er det grenser for hvor lenge Frelsesarmeen og andre kan opptre på tvers av bredt aksepterte holdninger og verdier. Rosenborg Ballklub har protestert mot Frelsesarmeens opptreden. Klubben har avsluttet et årelangt samarbeid, der fotballheltene har stått vakt ved julegryten på Torvet i Trondheim. Klubben begrunner avgjørelsen med at Frelsesarmeens holdninger om homofili hører fortiden til.

Konflikten i adventstiden inkluderer to sterke samfunnsinstitusjoner. Rosenborg er landets ledende fotballklubb. Med protesten mot Frelsesarmeen viser klubben et fortjenstfullt samfunnsengasjement som strekker seg lenger enn til gressmatten på Lerkendal. Det legges merke til når RBK går til et slikt skritt. Frelsesarmeen har et rotfestet omdømme som hjelpere for samfunnets svakeste. Frelsesarmeen nyter godt av dyp respekt i brede lag for det arbeid armeen gjør, blant annet for uteliggere og andre som befinner seg i kort- eller langvarig livskrise. Vi gjetter at det har like stor aksept når RBK velger å markere at fotballklubben ikke godtar Frelsesarmeens behandling av homofile.

Ingen er i tvil om at Frelsesarmeen gjør et godt og viktig arbeid. Julegryten på Torvet er del av dette arbeidet, der det samles inn penger som brukes på samfunnets aller svakeste. Uansett hvor godt formålet er, kan ikke det legitimere holdninger og handlinger som er lite respektfulle. Derfor bommer kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) når han kritiserer Rosenborg for at klubbens protest rammer mottakerne av pengene som Frelsesarmeen samler inn.

Frelsesarmeens folkelige forankring og omdømme som de svakes forsvarer er i spill. Frelsesarmeeen målbærer holdninger som store deler av det øvrige samfunnet har ristet av seg. Det kan organisasjonens ledere selv gjøre noe med.

På forsiden nå