Leder onsdag 21. mai 2014

Når det svikter i psykiatrien

Adresseavisens gjennomgang av selvmord i psykiatrien må føre til endringer i behandlingen av denne sårbare pasientgruppen.

Saken oppdateres.

Selvmord er et folkehelseproblem. Lederen for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Lars Mehlum, mener det langt på vei er en myte at det ikke er mulig å forebygge selvmord. Her er det derfor livsviktig arbeid som må gjøres på mange plan.

Det er opprørende at det systematisk svikter i en sektor som selv skal ha spisskompetanse på selvmord, det psykiske helsevernet. Adresseavisens kartlegging viser at siden 2010 har minst 423 pasienter i psykiatrien tatt sine liv. I 25 av 32 selvmordssaker som Adresseavisen har fått innsyn i, kommer Statens helsetilsyn og fylkesmenn med skarp kritikk eller har kritiske innvendinger til sykehus der psykisk syke pasienter har tatt sine liv mens de var til behandling.

Rapportene forteller om feil og mangler som går igjen i flere helseforetak og over tid. I de mest alvorlige tilfellene oppsummerer granskningsrapportene med følgende konklusjon: «uforsvarlig behandling».

Tidligere har pressens selvjustis vært slik at selvmord ikke skulle omtales. Medias viktigste hensyn har vært frykten for smitteeffekten av omtale av selvmord. I senere år er denne regelen i Vær varsom-plakaten oppmyket. Som på de fleste andre områder skjer en dreining, slik at flere nå anser åpenhet om selvmord som et bedre virkemiddel enn fortielse. Det målbæres i dagens avis av en forsker som mener at åpenhet om selvmordsforsøk kan forhindre nye tragedier.

Pressen vil fortsatt være svært varsomme ved omtale av enkeltsaker. Det som er avdekket de siste dagene viser derimot at det er viktig med kritisk oppmerksomhet om hvordan det psykiske helsevernet svikter denne pasientgruppen. Adresseavisens saker viser at en svært sårbar pasientgruppe er blitt utsatt for systemsvikt i den delen av helsevesenet der det skal være mest kunnskap om selvmordsfare. Regjeringen har fremmet en altfor generell handlingsplan for forebygging av selvmord. Den strekker heller ikke til for å løse systemsvikten på innsiden av helsevesenet.

Det trengs et krafttak i psykisk helsevern for å hindre at pasienter dør.

På forsiden nå