Adresseavisens leder 3. desember:

Brendes permisjon

Saken oppdateres.

Børge Brendes (H) permisjon fra Stortinget har utløst en interessant debatt. Dessverre er det ikke alle som er i stand til å se de overordnede prinsipper like klart som stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap). For problemet er ikke Børge Brendes permisjon, men den økende grad av utnevnelser av stortingsrepresentanter til statssekretærer. Derfor er det gode grunner til å se nærmere på om det trengs mer konkrete permisjonsregler, siden regjeringen på denne måten påvirker Stortingets sammensetning.

 
kan se ut som om Stortingets presidentskap hadde visse problemer med enstemmig å si ja til Brendes permisjonssøknad. Visepresident Carl I. Hagen (Frp) sier til Dagsavisen at en gjennomgang av regelverket var en forutsetning for å si ja til Brende. Vi synes det virker litt smålig å koble en betimelig gjennomgang av regler og praksis til denne permisjonssøknaden. For det som gjør en gjennomgang relevant er den realitet at både Heidi Sørensen (SV) og Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) i denne perioden har fått permisjon for å være statssekretærer. Det er en klart uheldig praksis, som regjeringer av ulik farge har benyttet seg av også tidligere, men som svekker Stortinget.

 
Børge Brende har fått permisjon for å bli direktør i World Economic Forum. Stortinget etablerte presedens for permisjon til internasjonale stillinger som vurderes å være i nasjonal interesse da Paul Thyness fikk en sentral stilling i FN for 27 år siden. Stortingspresident Thorbjørn Jagland mener det er vanskelig å se at stillingen Brende har fått er av mindre nasjonal interesse. Han viser blant annet til tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, som sitter i styret for World Economic Forum. Jagland minner om at Annan i sin Millenniumstale fremholdt som avgjørende for FN å danne et partnerskap med det private næringsliv for å samarbeide om problemstillinger som helt åpenbart ikke kan løses av FN eller stater alene, som for eksempel klima- og helsespørsmål.

 
Jagland er, ikke uventet, prisverdig klar når han mener Brendes permisjon ikke er et problem for Stortinget, men snarer tvert imot en viktig anerkjennelse. Det skjer dessverre ikke hvert tiår at en stortingsrepresentant får tilbud om en betydelig internasjonal stilling, og Norge har ikke for mange slike stillinger, poengterer Jagland.

 
Analysen er en stortingspresident verdig. Thorbjørn Jagland evner å se de overordnede linjer, som gjør Børge Brendes permisjon til en selvfølge, men som problematiserer at regjeringen henter sine statssekretærer i Stortinget. Vi deler Jaglands analyse fullt ut og ser frem til en gjennomgang av regelverket.

På forsiden nå