Haltende helsereform

Etter to år med samhandlingsreform ligger mange pasienter unødvendig lenge på St. Olavs Hospital.

Saken oppdateres.

I 2013 var gjennomsnittlig 23 senger hvert døgn opptatt av ferdigbehandlede pasienter som skulle vært utskrevet. Mangel på tilbud i hjemkommunene er grunnen til at pasientene ikke kommer videre.

I gjennomsnitt ligger utskrivningsklare pasienter seks døgn på overtid ved St. Olavs, slik vi forteller i dagens avis. Når pasienter er ferdigbehandlet, men fortsatt trenger hjelp og omsorg, er det kommunene som har ansvaret for dem. Kommuner som ikke greier å ta hjem sine pasienter, må betale 4000 kroner i døgnet i dagbot til sykehuset.

Det er ikke en inntekt sykehuset ønsker seg. Tvertimot, for sykehuset er de utskrivningsklare pasientene et stort problem. Så lenge sykehussengene er opptatt av pasienter som ikke lenger har behov for et avansert behandlingsopplegg, blir ventetiden lengre for andre syke mennesker. Det er heller ikke ønskelig for pasientene å bli liggende på sykehuset unødvendig lenge og ikke komme i gang med den rehabiliteringen eller det omsorgstilbudet hjemkommunen plikter å gi dem.

Dette er slett ikke et nytt fenomen. Utskrivningsklare, gjerne eldre, pasienter i sykehuskorridorene har preget sykehusene i årtier. Dette var noe av bakgrunnen for samhandlingsreformen. Den ble innført i 2012 og klargjør grensene mellom sykehusene og kommunenes ansvarsområder. Reformen skal gi bedre samhandling mellom sykehusene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å gi pasientene «rett behandling på rett sted til rett tid», som reformens «far», tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) likte å uttrykke det. Eldre, kronisk syke, rusavhengige og andre pasienter skal i større grad få behandling der de bor.

Tanken bak reformen er god, viktig og riktig. Det ble overført en halv milliard kroner fra sykehusene til kommunene for at de skulle bygge ut sine tjenester. Reformen skal gjennomføres i flere trinn frem til 2016. Da skal også resultatene evalueres av Norges forskningsråd.

De problemene St. Olavs og andre sykehus har, viser at kommunene ikke har gjort sin del av jobben.

På forsiden nå