Debatt:

Det er for vanskelig å kombinere politisk arbeid med familieliv

Flytt bystyremøtene fra kvelds- til dagtid.

Marte Løvik ønsker å flytte bystyremøtene til dagtid, sånn at det blir lettere å kombinere politisk arbeid med familieliv. 

Saken oppdateres.

Takk til alle gode hjelpere, naboer, venner og familie.

Dere gjør det mulig å være politisk aktiv i bystyret i Trondheim, selv om man har omsorg for barn alene.

Jeg vet jeg snakker på vegne av mange.

LES OGSÅ: Stolleken etter Samlingen på Stiklestad

Logistikk-utfordringer

Det er en logistikk-utfordring å ha barn og samtidig sitte i bystyret. Alt skal gjøres på kveldstid, etter ordinær arbeidstid og etter at SFO, skole og barnehage har stengt for dagen.

De fleste bystyrepolitikere er i vanlig jobb før den politiske møtedagen begynner, og vi ønsker at politikk skal kunne kombineres med både jobb og familieliv.

Men mange finner det siste tungt. Derfor har jeg fremmet forslag om å gå over til at bystyret og bystyrekomitémøter skal gjennomføres på dagtid.

LES OGSÅ: Hun utfordrer Venstre om papparollen

Positive effekter

Dette vil gi en hel rekke positive effekter. Helt sikkert også noen utfordringer, men de slår annerledes ut enn dagens utfordringer.

Politiske dagmøter vil gi bystyrekomiteene mulighet til å besøke skoler og barnehager når det faktisk er barn til stede, noe som ikke går i dag.

Det samme gjelder bedriftsbesøk. I dag møter vi en daglig leder som forklarer hva bedriften gjør, vi får ikke ofte mulighet til å se aktivitet.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Hva tror dere andre med innvandrerbakgrunn føler nå?

Tomme skoler

Jeg har sett utrolig mange tomme skoler, barnehager og bedrifter de første fire årene i bystyret.

Jeg er så heldig at jeg er frikjøpt både som komitéleder og for Senterpartiet, så jeg har selv også besøkt de samme på dagtid, men denne muligheten har ikke alle.

Jeg tror bystyrekomiteene kan få et bedre grunnlag for sitt arbeid ved å besøke enheter og bedrifter på dagtid.

Bystyret og komitémøtene begynner kl. 17 og varer til 21 og 22, og noen ganger varer møtene utover den fastlagte tiden.

LES OGSÅ: Den viktige barndommen

Et klart hode

Beslutningene som tas i bystyret er store og viktige for byens befolkning, og da er det viktig at vi som tar beslutningene også har et klart hode under hele møtet.

Er det lurt at store beslutninger tas på slutten av en 12 timers arbeidsdag?

Jeg mener det er på tide å diskutere hvordan vi ønsker at politikk i Trondheim skal være. Skal alle ha mulighet til å delta, eller er det forbeholdt dem uten omsorgsoppgaver?

Jeg vil gjerne ha et samfunn der vi stiller opp for hverandre i hverdagen. Skal vi utelukke de som ikke har store nettverk rundt seg?

Men viktigst av alt er at den politiske diskusjonen kan få bedre rammer om de politiske møtene blir lagt på dagtid.

Mitt forslag er at møtene flyttes til å starte kl. 13 og avsluttes 17 og 18, da brukes ikke hele arbeidsdagen, men heller ikke hele kvelden.

Politikere kan da være småbarnsforeldre og være med på kveldsstell, eller ha mulighet til å bidra i nærmiljøet, som for eksempel trenere, også på møtedager.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Hør Adresseavisens kommentatorer på podkast:


På forsiden nå