Debatt:

Skammelig behandling av lektor som skrev dikt på Facebook

«Når man har krenket folks grunnlovfestede rettigheter, kan man godt si unnskyld» skriver Ivar Sørensen i dette debattinnlegget.

Det var dette diktet en lektor la ut på sin Facebook-side, og som ga henne en advarsel fra fylkeskommunen. Opplæringsdirektør Inger Christensen har sagt til Adresseavisen av de ikke tok nok hensyn til hvor langt ytringsfriheten går for ansatte. 

Saken oppdateres.

Adressa skrev 21. april om at en lektor hadde fått en advarsel for et dikt på Facebook.

Sivilombudsmannen kritiserte Sør-Trøndelag fylkeskommunes (STFK) etiske regelverk og uttalte at advarselen var en urettmessig begrensing av den grunnlovfestede ytringsfriheten. Etter dette trakk arbeidsgiver advarselen.

Det skulle bare mangle.

LES OGSÅ (PLUSS): Lærer fikk refs etter Facebook-dikt

Prinsipiell betydning

Saken førte til at STFK har måttet endre det etiske regelverket sitt.

Dessuten er den én grunn til at Sivilombudsmannen på eget initiativ har satt i gang en undersøkelse av offentlige ansattes ytringsfrihet.

Saken er altså av stor prinsipiell betydning.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: «Foreldre, lærere og voksne blir overrasket over hvor mye press det er på ungdom for å sende nakenbilder. For meg er det sjokkerende at de ikke vet det»

Hvem har betalt?

Til Adressa sier opplæringsdirektør Inger Christensen at saken har vært veldig opplysende for dem.

Det er jo fint.

Men til hvilken pris har de blitt opplyst? Og hvem har betalt for det?

Lektoren som STFK urettmessig sanksjonerte, har vært sykmeldt og er i dag delvis ufør på grunn av behandlingen hun har fått av arbeidsgiver.

Det er seigt å stå i konflikt med en slik arbeidsgiver som så ugjerne innrømmer feil.

LES OGSÅ KRONIKKEN (PLUSS): 30 prosent av 13-14-åringene har mottatt intime bilder

Mye kritikkverdig

STFK har gjort mye kritikkverdig i denne saken:

Da Sivilombudsmannen ba om en forklaring, fant STFK opp et selvmotsigende og umulig hendelsesforløp med uriktige opplysninger, blant annet om når advarselen ble gitt.

Kall meg gammeldags, men jeg mener man bør gi sannferdige opplysninger til et kontrollorgan som Sivilombudsmannen.

LES OGSÅ: To av tre rektorer får ikke snakke åpent om norske skoler

Hindret dialog

Arbeidsgiver har i stor grad hindret dialog i saken, dels ved gjentatte ganger å si at det ikke var klageadgang siden advarselen ikke var et enkeltvedtak.

Denne påstanden er i strid med en tidligere uttalelse fra Sivilombudsmannen.

Da lektoren tok opp dette med personalsjefen i fylket, fikk hun beskjed om at flere henvendelser ikke ville bli besvart. På tross av at fylkets arbeidsgiverpolitikk sier at man skal «ha god dialog på alle nivå».

I regelverket STFK la til grunn for å gi advarsel til lektoren, står det også at man skal forholde seg lojalt og aktivt til lover, vedtak og styrende dokumenter. Og at ledere har et særskilt ansvar for å gjøre dette.

LES OGSÅ:Tausheten på lærerværelset

Trakassering

En kollega av lektoren har meldt fra om det hun ser som trakassering av lektoren. Dette fulgte ikke arbeidsgiver opp, men la det vekk.

Da lektoren selv meldte om at hun var utrygg på jobb, svarte rektor ved skolen med å erklære lektorens nærmeste leder inhabil, og slik ble lektoren uten ledelse på jobb, og ytterligere isolert. Arbeidsgiver har sannelig gjort mye beklagelig.

I Adressa sier opplæringsdirektøren at de har beklaget saken overfor lektoren. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Rektor har eksplisitt sagt at hun ikke har noe å beklage, og verken opplæringsdirektør eller fylkesrådmann har hatt noen kontakt med lektoren.

LES OGSÅ: Følte seg trakassert av Facebook-like og gikk til rettssak

Ingen beklagelse

Etter press fra blant annet fagforening, har personaldirektøren i STFK beklaget én ufin karakteristikk av lektorens evner, som opplæringsdirektøren skrev om til Sivilombudsmannen.

STFK har visst en helt egen forståelse av hva det vil si å be om unnskyldning: Den som har opplevd urett skal innstendig be om å få en unnskyldning.

Ingen har altså beklaget sine egne handlinger i saken, selv etter press. Når man har krenket folks grunnlovfestede rettigheter, kan man godt si unnskyld.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: «Jeg blir først flau over at jeg, som pappa, ikke visste hvilket press jenta mi blir utsatt for»

Forventer mer

Hvorfor mase om dette?

Potensielle arbeidssøkere bør få se hvilke arbeidsvilkår de søker seg inn under i STFK.

Elever og foreldre i fylket bør også få se hvilke standarder man kan lære å leve ned til.

Og alle bør få se hvordan makta ter seg når noe truer prestisjen.

Jeg er neppe alene om å forvente mer enn dette skammelige av ledere i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Hør våre kommentatorer på podkast:


Ivar Sørensen, 
universitetslektor ved NTNU 

Ivar Sørensen, universitetslektor ved NTNU 

På forsiden nå