Debatt

Denne mastodonten ved elva vil ødelegge Trondheim

Altfor stor: Med en høyde på 28 meter vil den nye hallen på Øya ta nuven av det meste, mener arkitekt Lars Fasting.  Foto: ILLustrasjon: PIR II

Saken oppdateres.

Trondheim Formannskap vedtok tirsdag en utbygging av Nidarøhallen, nå Trondheim Spektrum, som vil påvirke bybildet på en svært uheldig måte.

LES OGSÅ: Få vil bli byantikvar

Bakgrunnen er at ordføreren har påtatt seg å arrangere håndball-europamesterskap i 2020, med prøveturneringer høsten 2019. I det stille, med minimal mediedekning eller annen informasjon utad er det utarbeidet detaljert prosjekt for en ny hall på Nidarø på 70 x 90 meter med en ytterveggshøyde på 23 meter - 11 meter høyere enn nåværende hall - og med mønehøyde 28 meter.Anlegget beslaglegger nye 12,6 mål av det som er regulert til grøntområde. (Hvorav en stor del allerede er annektert til parkering og messeareal av Trondheim Spektrum). Med høyde som en 8-etasjers bygning vil en slik hall fremstå som en massiv mastodont i elveslyngen.

LES OGSÅ: Foreslår gondol fra GløshaugenGrøntområdet langs Nidelva, som både er et verdifullt rekreasjonsområde og en biotop med et rikt fugleliv, blir redusert til en smal passasje, som store deler av dagen vil ligge i skygge fra den svære hallen. Store arrangementer på Nidarø medfører trafikkproblemer og dårlig fremkommelighet for beboerne på Øya og for utrykningsbiler.

En vesentlig utvidelse av hallkapasiteten, med 8-10 000 tilskuere på store arrangementer vil øke trafikk-problemene. For å forsvare de store kostnadene nyanlegget medfører, må vi også regne med at antall arrangementer øker. Trondheim har arealer andre steder som kan egne seg for en stor hall, tilrettelagt med god adkomst med kollektivtrafikk og parkeringsmuligheter.

LES OGSÅ: Lys langs elvaLa ikke noen ukers håndballturnering ødelegge bybildet for generasjoner! Det er ingen skam å snu, og ikke for sent!

På forsiden nå