Debatt

Riv gjerdene på Sverresborg

Kritikk: Sverresborg folkemuseum ønsker å bruke Dyrborgskogen til samisk utstilling. En sti som går bak museet, kan bli stengt. Arrogant, skriver Høyres Berit Tiller.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Sverresborg Museum forholder seg ikke til publikum. De gjerder inn utstillingen og sender skolebarna ut i trafikken. La heller barna gå blant husene og fundere over hvordan det var i gamle dager! Det blir det bedre og mer historie- formidling av! «Museet må utvikle seg» sier direktør Torunn Herje i en kronikk. Men måten hun håndterer denne utvidelsen av museet på, må være å gå baklengs inn i fremtiden. Slik jeg oppfatter museets holdning spiller de ikke på lag med publikum – som de er til for å gi et tilbud – eller kommunen som faktisk er tilskuddsyter.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Derfor vil museet gjerde inn DyrborgskogenDe forholder seg ikke til klare politiske føringer om at Dyrborgskogen skal være åpen for publikum. Og jeg tror de ville tjent på å tenke litt mer moderne med tanke på historie formidling til publikum. Annen kulturformidling har erfart at nye arenaer, større åpenhet og lavere terskel mellom kulturen og publikum er populært, og vil bringe kulturen nærmere det folket den skal tjene. Konserter er ikke lenger i bare konsertsalen, men på marinen, på båttur og over alt ellers. Teater er i fjæra og i bakgårder, på fortau og i kontorlokaler.

LES OGSÅ: Museet foreslår elektrisk port

Sverresborg Folkemuseum derimot har gjerdet inn sine utstillinger og vil fortsette med det. Direktøren argumenterer med at husene kan bli utsatt for hærverk eller brann, i et intervju dagen etter. Men brann og hærverk kan jo skje med ethvert historisk hus eller pub, uavhengig av gjerder eller ikke. Kriminelle stoppes sjelden av lås og slå. Hun argumenterer også med at naboen til Dyrborgskogen rett over gaten er Trondheim Bymark!

LES OGSÅ ORDET FRITT: Pensjonisten som går i Dyrborgskogen jevnligSnakk om arroganse. Vi mennesker er forskjellige. En kort tur i nærområdet, er et viktig påfyll i folkehelseperspektiv. Bymarka er fin den, men for fireåringen er det lille skogholtet også et eldorado. Når det snakkes om elektroniske porter som kan brukes på avtalte tidspunkter, spores det helt av. Hva med eleven som kommer for sent en morgen? Skal hun springe i trafikken rundt hele området? Eller pensjonisten som ønsker å gå en tur på formiddagen? Når det også argumenteres med at en offentlig virksomhet ikke kan bruke knappe midler til å utarbeide en reguleringsplan, spores det helt av. Bedrifter som tjener pengene selv skal forholde seg til offentlige krav, mens en institusjon med offentlig tilskudd skal få amnesti? Det er åpenbart at ledelsen ved museet har behov for voksenopplæring på elementært nivå. Lover og regler, politiske pålegg og åpenhet gjelder for alle. Det vil gjøre museet mer attraktivt å ta skrittet fra å være et inngjerdet område med historiske bygg til å bli en historisk opplevelsesbydel som er åpent og tilgjengelig for alle.På forsiden nå