Debatt:

«Min svigerfamilie er stor og består av mange flotte mennesker, hvis slektskap knyttes sammen gjennom felles fedre, men ulike mødre»

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) i Trondheim bringer sin svigermor inn i debatten om flerkoneri.

Varaordfører Hilde Opoku i Trondheim bringer sin svigermor inni debatten om flerkoneri. 

Saken oppdateres.

Flerkoneri i det norske samfunnet skaper debatt på sosiale medier, der flere trønderske politikere hiver seg med.

«Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat i Oslo synes ikke myndighetene skal blande seg i flerkoneri», skriver Høyre-politiker Kjetil Utne på sin Facebook-side.

Han deler en artikkel i Vårt Land, der politikeren Shoaib Sultan (MDG) sier han ikke er sikker på om myndighetene bør legge seg opp i om mannen lever i religiøse ekteskap med flere kvinner.

Dermed braker debatten løs i Utnes kommentartråd.

Her er noen av trønder-politikernes bidrag:

LES OGSÅ KRONIKKEN (PLUSS): «Jeg kan ikke begripe at det blir plass til biler, grønne arealer og lekende barn mellom disse fortettingene»

Utfordrer svigermor

«Min svigerfamilie er stor og består av mange flotte mennesker, hvis slektskap knyttes sammen gjennom felles fedre, men ulike mødre.

Arv fordeles gjennom kvinnen som er matriarken, og barna tilhører kvinnens familie ved skilsmisse eller død. Det er også kvinnene som bestemmer hvem som skal være klanens ledere.

Når jeg utfordrer min svigermor på dette med flerkoneri, er spørsmålet tilbake; er det ikke bedre å ha en stor familie som står sammen og tar vare på hverandre gjennom livet, enn vestens seriemonogami med stadig oppbrudd, sorg og uklare familieforhold?

Svigermor, familien og klanen er kristen. Det er altså flere måter å se dette på, blant ulike folkeslag.»

Hilde Opoku (MDG).

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Byantikvaren skal ikke være en skjødehund

Ulike kulturer

«Gode refleksjoner Hilde. Men kulturer hvor flerkoneri er vanlig er vel ikke alltid slik du beskriver.»

Kjetil Utne (H).

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: «Det mest ettertraktede området i vårt nærområde står i fare for å bli avstengt for allmennheten»

Norske normer skal ha forrang

«I mitt hode er dette enkelt. Flerkoneri strider mot hvordan vi i Norge, med våre historiske forutsetninger, har organisert samfunnet vårt og oppfatter ekteskapet.

Når kulturelle normer ikke går overens, skal de norske normene ha forrang. Andre samfunn kan velge annerledes.»

Erik Fløan (H).

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: «Vi er annerledes enn dere, men er ikke det bra da?»

Vanskelig for å tro at kvinnen velger flerkoneri selv

«Med fare for å forenkle og generalisere:

I kulturer med flerkoneri råder som regel kollektivismen. Kollektivet står over individet.

Litt forenklet kan man si at dette rett og slett har dreid seg om overlevelse i et samfunn der storfamilien har vært en garanti for trygghet, sikkerhet og omsorg. I mangelen på en sterk stat blir et godt gifte i en sterk storfamilie viktig.

Systemet har videre utviklet sine normer, hvor kvinnen vanligvis er underlagt mannen. Hennes rolle er å være et godt jordsmonn for videreføring av slekten.

Ære er også ofte viktig i denne sammenheng. Dette er en ære som knytter seg til kvinners seksualitet. Kvinnen må oppføre seg ærbart. Det vil si at det ikke må heftes tvil rundt hennes omgang med gutter/menn. Om så kan hun vanære en hel slekt. Kvinnen bærer således hele slektens ære.

Mange kvinner, også i Norge, opplever sterk sosial kontroll fra familie og nettverk som et ledd i å opprettholde æren. Sosialantropolog Unni Wikan sier at «mannen» fikk et problem da «han» laget er system som knytter hans ære opp mot hans kvinners seksualitet.

Dette systemet kommer lett på kollisjonskurs med norsk normer og regler. Her er individets frihet en grunnpilar.

I disse kulturene er kollektivet viktig og det forventes at den enkelte innretter seg etter storfamilienes ønsker. Å velge ektefelle selv f.eks. er utenkelig. (Det hender seg at hun kan velge mellom et forhåndsgodkjent utvalg innen slekten, gruppen eller klanen).

Kvinnen selv må innordne seg og vil hun ha kontakt med sin familie eller ikke risikere represalier, må hun akseptere disse normene. Gjør hun det kan hun få et godt liv innenfor storfamiliens rammer.

Når det gjelder flerkoneri har jeg svært vanskelig for å tro at kvinnen egentlig velger dette selv. Jeg tror heller at situasjonen er den at hun ikke har noe bedre alternativ og aksepterer situasjonen. Da kan hun oppleve å ha et godt liv, men hennes frihet er offeret.»

Guro Angell Gimse (H).

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: 58 kg og altfor tjukk

Aksepterer ikke utvanning

«I Norge er ikke flerkoneri tillatt. Aksepterer ikke at en slik lov skal vannes ut.»

Randi Wiggen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Hør våre kommentatorer på podkast:


På forsiden nå