Debatt

- Monsterhallen vil være en skamplett for byen og gjøre uopprettelig skade

«La ikke hersketeknikk og partipisk drepe initiativene for å stoppe utbyggingen på Nidarø» skriver Erik Jondell i dette debattinnlegget.

Hvem sier det er for sent å snu? Hvorfor sendes saken da på høring? spør Erik Jondell. 

Saken oppdateres.

Jeg er i ferd med å flytte hjem til Trondheim etter å ha bodd på Østlandet i 15 år. Jeg er kanskje mer enn middels interessert i bymiljø og byutvikling. Og jeg oppdager at det foregår en intens debatt om utvidelse av Trondheim Spektrum – eller Nidarøhallen, som jeg vet at mange fremdeles kaller byggverket.

At formannskapet har besluttet utbygging av storhall, har vært ukjent for mange av de av oss som ikke er politikere.

Men det har selvfølgelig vært en lang og omstendelig prosess for de involverte. Jeg har forståelse for at «kameler» må spises i slike politiske prosesser, hvor man må gi og ta – og at man kanskje velger å holde på de beslutninger en tar.

Les også: Byutvikling på overtid

Ut på høring

Nå er saken på høring midt i ferietiden. Adresseavisen formidler opplysninger om saken og de innspill som nå strømmer på. Hvem sier det er for sent å snu? Hvorfor sendes saken da på høring? Skinndemokrati?

Argumenter strømmer på for og imot de nye planene, og da må folkets meninger tas på alvor.

Etter at formannskapet vedtok planutkastet har bygningen vokst ytterligere 11 meter i høyden. Dette hevder den politiske posisjonen ikke er nok til å vurdere saken på ny!

Hør også Podcast: Folkemøte om Trondheim Spektrum

Sørgelig minnesmerke

Blir bygget reist på Nidarø, vil det være en skamplett for byen og et sørgelig minnesmerke og skrekkens eksempel i ettertid for Arbeiderpartiet og dets meningsfeller i saken.

Hvor er helhetstenkningen? På Trondheim sentrum som middelalderby? På Nidarø som en grønn korridor for mennesker og dyreliv? Hva med estetikken? Det må ikke bare være kortsiktig økonomi, trafikk/tilgjengelighet og idrettens behov det må tas hensyn til, selv om det også er viktig.


Debatten viser mye til konsekvensene for Øyabeboere, og med rette. Men den foreslåtte bygningen vil bli enda mer tydelig fra andre siden av elva fra Nidarø. Høringsutkastet har med flid ikke tatt med noe om konsekvensene sett fra Søndre Ila – fra Marienborg langs Osloveien til Ilen kirke – og dette har heller ikke blitt del av debatten. Hva med utsynet fra den meget populære promenadegaten Elvegaten? Aner vi at ikke alle aspekter blir belyst?

Blir det som Gjensidigebygget i Nidelvens utløp på ny? Blir det som Stordalen-hotellet, som våre politikere, én etter én, står fram og erkjenner som et mistak?

Les også debattinnlegget: Pengene kan ødelegge Pokemon GO

Uopprettelig skade


Nei, slutt med kortsiktig tenking – på håndball i 2020 og på næringsliv. Hoteller i byen har fulle hus ved store arrangementer, enten de er på Nidarø, på Sverresborg, Granåsen, Dragvoll osv. Dette argument faller på sin egen urimelighet.

Hvis denne mastodontutbyggingen av Trondheim Spektrum gjennomføres har Trondheim Arbeiderparti og deres allianse gjort uopprettelig skade på Trondheims bymiljø. Ikke sett i perspektiv 2020 – men sett med øyene til våre barn og barnebarn.

Det er ingen skam å snu, snarere tvert imot. La ikke hersketeknikk og partipisk drepe initiativene for å stoppe utbyggingen på Nidarø, selv om den kommer sent og er foreslått fra et opposisjonsparti. Dette er ikke en partipolitisk sak, men den handler om langsiktig og mer fornuftig byutvikling. Her er ikke alle steiner snudd.

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå