Debatt

«Det er lite å vinne, men mye å tape om taxfree-ordningen fjernes»

Taxfree-salget er en garantist for det landsdekkende flyplasstilbudet, skriver Torstein Rudihagen i dette debattinnlegget.

«Av de 46 flyplassene til Avinor, er det bare sju flyplasser som går med overskudd. De 39 andre flyplassene er derfor avhengige av inntektene fra de andre flyplassene og den omsetningsbaserte leien fra taxfreesalget» skriver innleggsfrofatteren. 

Saken oppdateres.

I en aviskommentar 8. juli mener Stein Arne Sæther at det er på tide å avvikle taxfree.

Sæther har nok rett i at ordningen kan oppleves som merkelig, men det er likevel en fornuftig ordning. Derfor bør den ikke avvikles.

«Samfunnsregnskapet er tvilsomt», skriver Sæther.

Jeg mener at skal samfunnsregnskapet vurderes, må en vurdere både de helsepolitiske effektene og statens inntekter og utgifter. Da vil en fort se at det er lite å vinne, men mye å tape om ordningen fjernes.

Undersøkinger viser at bare tre prosent av de spurte mener alkoholkonsumet deres vil gå ned dersom taxfreebutikkene i Norge forsvinner. Med dette forsvinner helseargumentet for å fjerne ordningen.

Les også: På tide å avvikle taxfree

Miljømesig ulempe

De fleste svarer at de vil handle på lignende butikker i utlandet dersom ordningen bortfaller i Norge. Hattehyllene på flyene vil fylles til randen, vi får tyngre fly som vil kreve mer drivstoff.

Dette vil være en miljømessig ulempe og negativt i et samfunnsregnskap. Dette betyr at Staten heller ikke vil få en nevneverdig økning i sine inntekter om ordningen blei fjerna.

Så er det slik, som Sæther også skriver, «Uten taxfreehandelen måtte vi ha lagt ned flere norske flyplasser».

Les også: «Han kan være med neste buss, for rullestolplassen er allerede full av bagasje»

Flyplasstilbudet

Ja, inntektene fra taxfree-salget er også en garantist for det landsdekkende flyplasstilbudet og for at Avinor kan være selvfinansiert.

Av de 46 flyplassene til Avinor, er det bare sju flyplasser som går med overskudd. De 39 andre flyplassene er derfor avhengige av inntektene fra de andre flyplassene og den omsetningsbaserte leien fra taxfreesalget. Dette er i høyeste grad en distriktsvennlig ordning.

Om ordningen synes usosial, bør en reflektere over at det er de utenlandsreisende som i stor grad finansieres flyplassene våre. Selvsagt kunne alt dette i teorien vært finansiert over statsbudsjettet, innenfor Samferdselsbudsjettets rammer, i konkurranse med investering og drift av veg, bane og andre samferdselsformål. Da vil de ulønnsomme flyplassen i utkantene «leve farlig» og andre samferdselsformål vil fort lide. Dette gir ingen samfunnsøkonomisk gevinst.

Les også: «Gjør som svenskene; avblås hele galskapen. Behold FM-nettet!»

Vinmonopolet

Et alternativ som diskuteres, er om taxfreesalget bør overlates Vinmonopolet. Spørsmålet blir da hva som er den helsepolitiske og samfunnsøkonomiske gevinsten med det.

TRN som nå driver, er underlagt akkurat samme lovverket og kontrollen som Vinmonopolet. Risikoen er at inntektene til Avinor går dramatisk ned.

Om Vinmonopolet skal overta taxfreesalget, bør de delta i en anbudsrunde og eventuelt dokumentere at de kan generere minst like store inntekter til Avinor som andre aktører som deltar i et anbud.

Hvis ikke, blir dette ren symbolpolitikk som alle taper på.

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå