Debatt

«Min kone er ikke syk. Hun er bare gravid»

Hvorfor er full sykemelding et alternativ? Hun behøver bare tilrettelegging, skriver en frustrert ektemann i dette debattinnlegget.

Gravid lærer: «Slik jeg opplever det må noen lærere i kommunen kjempe for tilrettelegging under graviditet.»   Foto: Illustrasjonsfoto: Robert Schlesinger NTB scanpix

Saken oppdateres.

På Trondheim kommunes hjemmesider kan man lese med store fine bokstaver at kommunen er stolt av å praktisere et inkluderende arbeidsliv for sine ansatte. Vel, slik jeg opplever det er det en viss avstand mellom teori og praksis i kommunens barneskoler.

For det første kan man stille spørsmål ved om kommunens rektorer og skoleledere ønsker at gravide skal arbeide lengst mulig i svangerskapet.

Jeg opplever at man ved enkelte skoler må velge mellom full sykmelding eller tilnærmet fulle arbeidsdager.

Les også kronikken: Dette kjennetegner gode lærer-elev relasjoner

Behøver tilrettelegging

Men hvorfor er full sykemelding et alternativ? Min kone er ikke syk! Hun er bare gravid! Hun behøver bare tilrettelegging, slik at det er mulig å få tatt pustepauser og fritak fra inspeksjoner i friminuttene.

For det andre stiller jeg spørsmål ved om det er ønskelig at kommunens lærere skal bli gravide. Statistisk sentralbyrås forskning fra 2013 viser at andelen kvinner som ble mødre før fylte 45 år var 87 prosent. Det er dermed heller regelen enn unntaket at en kvinne blir gravid.

Så hvordan håndtere gravide medarbeidere? Slik jeg opplever det må noen lærere i kommunen kjempe for tilrettelegging under graviditet. Kampen fører til stress, som bør være noe man forsøker å unngå under svangerskapet.

Les også debattinnlegget: «Hvis noen hadde fortalt meg at gutter også kan lakke neglene rosa, hadde jeg gjerne gjort det»

Frustrert ektemann

Dette er bare noen tanker fra en frustrert ektemann som sitter på sidelinjen, og må oppleve denne kampen. Listen er lang over brudd på god politikk overfor gravide ansatte:

Manglende kommunikasjon mellom ansatte og ledere, endring i stilling ut ifra kontrakt uten varsling, flytting av arbeidsoppgaver fra adjunkt over til spesialpedagogikk med utagerende elever.

Et svangerskap skal være en felles ventetid for kommende foreldre. En ventetid mot noe stort og gledelig. Det er derfor skremmende å oppleve hvordan kommunens behandling av gravide medarbeidere bidrar til å forstyrre og ødelegge denne gleden.

Fikk du med deg at Leon skrev om kameraten som ikke skulker skolen slik som i fjor?

Skal ikke møte diskriminering

Forhåpentligvis er det mange gode ledere ved skolene i kommunen, som gjør en fremragende jobb med tilrettelegging for deres gravide medarbeidere. Det tviler jeg ikke på. Det er jo tross alt deres framtidige ansatte det er snakk om.

Hvis ikke, vil ikke min opplevelse bidra til å framsnakke kommunen som en arbeidsplass for vordende mødre og kolleger i læreryrket.

Kvinner skal ikke møte diskriminering og bli straffet på bakgrunn av et ønske om å bringe et nytt barn til verden. Dagens nyfødte barn er tross alt kommende elever, som sikrer den framtidige jobben til skolens ledere. Det bør derfor være i interesse for rektorene og lederne å tilrettelegge og gjøre graviditet til en positiv opplevelse.

Kampen for kvinners rettigheter, stemme og reelle likestilling burde kommet lenger i Trondheim kommune. Vi skriver tross alt 2016, og ikke 1913.

Hør våre kommentatorer snakke om nedbemanning i Adresseavisen, mediekrise og #ælske trøndelag

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå