Her er hele Nidarødebatten. Over 100 innlegg: 89 nei, 11 ja og 5 tja

Adresseavisens debattredaksjon er siden mai blitt neddynget av debattinnlegg om storhall på Nidarø. Her har du alle - samlet i en monstersak.

Spørsmålet om ny idrettshall på Øya skaper stort engasjement på Ordet fritt-sidene. Nå kan du lese alle innleggene samlet.   Foto: Illustrasjon: PIR II

Tirsdag 20. september lå det 56 innlegg i kø i Adresseavisens Ordet fritt-mappe. Vi har ikke mulighet til å trykke alle i papiravisa, og  derfor har vi valgt å  publisere dem på adressa.no. Da har vi også tatt med de som allerede har stått på trykk, og også de som har vært på nett.  Samlingen består av innlegg/kronikker/signert-artikler som vi har mottatt siden mai. Innleggene er ikke ordnet kronologisk. Noen har skrevet flere innlegg, det gjelder både ja- og nei-siden. De nyeste legges sist. Nei eller ja bak tittelen viser om innsenderen er for eller imot utbygging på Nidarø. Savner du innlegget ditt, eller finner du feil, så send mail til debatt@adresseavisen.no.